title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Kiedy w 1981 roku w księgarniach pojawila się pierwszy raz w historii PRL Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustawiały się po nia kolejsi. Dzisiaj rządy PiS znowu prawa człowieka odkładają do lamusa. 10 grudnia 1948 roku, państwa ONZ przyjęły dokument będący obecnie najczęstszą podstawą ich publicznej krytyki – Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Jej stosowanie przedstawia się różnie, ale wiele grup, organizacji i ruchów społecznych znajduje w niej do dziś inspirację do działania. W rocznicę uchwalenia Deklaracji obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Od kilkudziesięciu lat 10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne, manifestacje i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby obrony. Szczególną uwagę poświęca się walce z prześladowaniami politycznymi, głodem i ubóstwem.


Aktualności
W tym roku Maraton Pisania Listów organizowany przez Amnesty International odbędzie się od 1 do 11 grudnia 2016. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłamy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa,
SSP IUSTITIA zamieszcza wstępne uwagi i zalecenia Nilsa Melzera specjalnego wysłannika ONZ do spraw tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania, powzięte podczas oficjalnej wizyty w Turcji. Wprowadzenie: Na zaproszenie rządu Turcji, przebywałem w Turcji w dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2016 r.
Sąd Najwyższy  przedstawił opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach, zgłoszonego przez grupę posłów na Sejm zrzeszonych w Klubie Parlamentarnym „Prawo i Sprawiedliwość” i nadesłanego do zaopiniowania przez Sąd Najwyższy. W ocenie Sądu Najwyższego opiniowany projekt jako całość jest projektem antykonstytucyjnym
Przeciwdziałanie bezdomności jest jednym z priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich, dla realizacji którego została powołana przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności. Skuteczne przeciwdziałanie bezdomności nie jest jednak możliwe bez aktualnej, a przede wszystkim właściwie przeprowadzonej ogólnopolskiej
Podczas 31. posiedzenia Sejmu przyjeto uchwałę w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Sejm w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale Izby z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, w której sprzeciwił się jakimkolwiek próbom ustanawiania
 na HFPC złożyła opinię prawną do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków. Fundacja podkreśla, że proponowana regulacja może w sposób nieproporcjonalny ograniczać konstytucyjne prawa do ochrony życia i zdrowia. Projekt ten przewiduje możliwość powoływania przez Prezesa NFZ specjalnych zespołów koordynacyjnych, które będą
Powoli dobiega końca rok, w którym Trybunał Konstytucyjny obchodził 30-lecie swojej działalności orzeczniczej. Z tej okazji może warto przypomnieć list skierowany w 2006 roku do sędziów polskiego sądu prawa przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Lecha Kaczyńskiego z okazji 20-lecia działalności orzeczniczej Trybunału.Prezydent Lech Kaczyński
"Warto być przyzwoitym" to hasło, które przyświecało uroczystości nadania skwerowi przy ul. Ogrodowej w Warszawie imienia Władysława Bartoszewskiego. Mamy nadzieję, że ten skwer będzie wszystkim przypominał o Bartoszewskim, jego osobie i jego wartościach" - mówili uczestnicy uroczystości. Wszyscy, którzy zabierali głos, mieli przedstawili jedną z cech tego
 - Ta uroczystość ma niezwykłe znaczenie. Po raz pierwszy w historii, tytułem Rycerza Wolności nie zostaje wyróżniony prezydent, minister, legendarny bohater historyczny, czy znany pisarz, ale więzień sumienia – mówił Adam Bodnar wygłaszając laudację na cześć Michaiła Chodorkowskiego. 3 grudnia ten rosyjski dysydent i założyciel Fundacji Open Russia został
Relacje z sądów
Ksiądz Józef Tischner, znakomity polski filozof mawiał: "są trzy prawdy, święta prawda, prawda i g....prawda". Nie wiadomo do której kategorii zaliczyć ustalenia niektórych prokuratur i prokuratorów. Zdaje się, że obserwujemy in statu nascendi narodziny czwartej prawdy, zwłaszcza po wprowadzeniu dobrej zmiany w wymiarze sprawiedliwości: prawdy prokuratorskiej.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, wniesionej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, który stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej Romana Polańskiego, postanowił oddalić tę kasację jako niezasadną. W ustnych motywach swojego rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w sprawie
Dożywotniego pozbawienia wolności zażądał w środę prokurator w trwającym od czterech lat w Hadze procesie byłego dowódcy sił Serbów bośniackich Ratko Mladicia. Podkreślił, że Mladić odegrał centralną rolę w masakrze w Srebrenicy. "Zniewagą dla żyjących i zmarłych ofiar i obrazą sprawiedliwości byłoby skazanie go na inną karę niż najsurowsza, jaką
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie stosowania przez organy – w drodze analogii – regulacji cywilnoprawnej, jaką jest skarga pauliańska, do dochodzenia należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych. Praktyka korzystania ze skargi pauliańskiej przez fiskusa Aktualnie fiskus może
Wiceminister Michał Wójcik, na prośbę ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, podjął pilną interwencję w sprawie trójki dzieci z Myszkowa, którym – wbrew ich zdaniu i woli zmarłej matki – grozi przekazanie do rodziny zastępczej. O pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwość zwrócił się pan Piotr z Myszkowa, który jest faktycznym
Sąd Najwyższy w pełni podzielił argumenty przedstawione w kasacji przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i cofnął do ponownego rozpoznania sprawę dyscyplinarną Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Pucku. Ponownie zajmie się nią Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
Oto Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego: W nawiązaniu do komentarzy związanych z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie dyscyplinarnej przeciwko sędziemu (sygn akt SNO 51/16), z których wynika, że Sąd Najwyższy-Sąd Dyscyplinarny aprobuje mataczenie lub kłamstwa sędziów w toczących się przeciwko
Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne umysłowo i intelektualnie jest zgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący względnego zakazu małżeńskiego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 § 1 i 2 ustawy z 25 lutego 1964 r.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 68/16, przejął sprawę do rozpoznania. Postępowanie przed Sądem Najwyższym zostało zainicjowane przedstawieniem zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości przez Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 r.:
Korporacje prawnicze
W piątek 9 grudnia w kinie Muranów rozpocznie się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Jest to jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka. W programie trwającego 7 dni festiwalu znalazło się 60 filmów z całego świata. Festiwal potrwa do czwartku 15 grudnia. Gościem specjalnym
Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali przez prezydenta RP Andrzeja Dudę m.in:  Anna KRUK, Sąd Okręgowy w Kaliszu, Beata SUCHECKA-ROSIŃSKA Sąd Okręgowy w Poznaniu; Agnieszka PIASTA Sąd Rejonowy w Kępnie; Edyta ŚWIĘTALSKA Sąd Rejonowy w Głogowie; Paweł TRAWIŃSKI Sąd Rejonowy w Krotoszynie. A.  Duda w Pałacu Prezydenckim
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński oraz ponad 200 gości, w tym ok. 50 reprezentantów europejskich i światowych notariatów oraz przedstawicieli polskich samorządów prawniczych uczestniczyło w uroczystych obchodach 25-lecia samorządu notarialnego, które odbyły
Ukazał się kolejny numer newslettera Służby Więziennej, redagowany przez Zespół Prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Redagujący go zespół chce zmienić i uczynić formację Służby Więziennej rozpoznawalną w społeczeństwie, a jej działania bardziej zrozumiałymi. W najnowszym numerze m.in. O IX Międzynarodowej Konferencji European
Oto stanowisko SSP „Iustitia” w sprawie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas choroby W związku z przedstawieniem przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych projektu ustawy wprowadzającej zmiany do ustaw pragmatycznych służb mundurowych, która przewiduje przywrócenie pełnopłatnych
Stowarzyszenie „Alimenty to nie prezenty” organizuje do 24 grudnia 2016 r. akcję zbierania podpisów pod petycją do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań systemowych zmierzających do zminimalizowania problemu nie alimentacji. Celem akcji jest w szczególności zmiana nastawienia i
Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zdecydował o postawieniu zarzutów w związku z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 370 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy wydania najdroższej, biorąc pod uwagę jej objętość,
Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi aktywnie angażuje się w Międzynarodową kampanię „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. 7 grudnia br. w wybranych siedzibach izb i kancelarii komorniczych w całej Polsce zorganizowane zostaną dyżury. Specjaliści udzielać będą bezpłatnych informacji w ramach walki z przemocą
Zarząd SSP "IUSTITIA" postanowił przedstawić opinię prawną Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" jako amicus curiae w postępowaniu prowadzonym przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to opinia amicus curiae w sprawie z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z 31 maja 2016 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją

Moja kancelaria

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Możliwe, że okładka najnowszego „Newsweeka” antycypuje przyszłość – zdobi ją sześcioro polityków PiS z numerami i facjatami jak w policyjnej kartotece. W pierwszym rzędzie prezes Kaczyński, a obok prezydent i premier. Za to skład drugiego rzędu (dolnego) zaskakuje – otwiera go osławiony prokurator Piotrowicz, a za nim Antoni Macierewicz i Zbigniew Ziobro. Czy tak się stanie, że obecnie rządzący w kraju wylądują w policyjnej kartotece? Obawiam się, że mają na to szanse tylko posłowie Kaczyński i Piotrowicz, a pozostałej czwórce grożą Trybunały Stanu, a tam nie zdejmują odcisków palców. Takie są perspektywy przed politykami PiS i wcale nie są dla nas – którzy ich nie lubią – nazbyt pocieszające, bo znamy z filmów kryminalnych i thrillerów, iż zły charakter wszystko zrobi, aby nie iść do kryminału. A czy ktoś może mi powiedzieć, czy piąty w tym rządku polityków PiS Macierewicz, aby na pewno Wojska Obrony Terytorialnej przygotowuje na „Ruskich”.

30 listopada 2016 r. i „ucieczka” trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego (nominatów PiS) „na chorobowe” w celu uniemożliwienia uzyskania quorum przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz 1 grudnia 2016 r. dzień, w którym Sejm RP nie odrzucił PiSowskiego projektu ustawy o wyborze Prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez Jarosława Kaczyńskiego, to dwa dni, w których ostatecznie pogrzebane zostało w Polsce sądownictwo konstytucyjne.
Porady, Listy, Komunikaty

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób,

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego