title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Sędziowie wspaniale wykonują swój ciężki zawód (...) życzę odwagi w ferowaniu orzeczeń - mówiła w poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w życzeniach dla sędziów z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. "Sędziom i wszystkim pracownikom życzę wszelkiej pomyślności (...) odwagi w wymierzaniu sprawiedliwości, ferowaniu swoich orzeczeń. Życzę i mam nadzieję, że wszyscy sędziowie będą przypominali sobie swoje ślubowanie, w którym ślubowali na konstytucję, a niejednokrotnie także powołując przy tym Boga" - powiedziała prof. Gersdorf w okolicznościowym wystąpieniu w hallu SN.


Aktualności
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ocenę sytuacji zagranicznych studentów w Polsce pod kątem zagrożeń związanych ze wzrostem w społeczeństwie niechęci, czy wręcz wrogości wobec osób innego pochodzenia narodowego, etnicznego czy rasowego oraz działalnością środowisk skrajnie nacjonalistycznych.
Oto list organizacji pozarządowych do Prezesa TVP: „Mamy nadzieję, że materiał informacyjny, w którym manipulując faktami stawia się Amnesty International w negatywnym świetle był jednorazowym przejawem braku rzetelności ze strony dziennikarzy Wiadomości TVP, a nie intencjonalnym elementem działań mających na celu dyskredytację
We wtorek ma odbyć się kolejna runda konsultacji przedstawicieli polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Do Warszawy ma przylecieć Frans Timmermans. Po południu dojdzie do spotkania wiceszefa KE z premier Beatą Szydło. Informacje o spotkaniu Fransa Timmermansa z Beatą Szydło potwierdziła
Przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmierza do osłabienia tej Rady, a zamierzenia jego autorów w wielu punktach są niezgodne z konstytucją - ocenił Sąd Najwyższy opiniując ten projekt. "Projekt nie wypełnia wynikającego z konstytucji obowiązku wyposażenia KRS
23 maja 2016 r. obchodzilismy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię. Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należy doprecyzować zapisy w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, określając tryb realizacji uprawnienia do lokalu socjalnego przyznanego w wyroku eksmisyjnym. Z takim postulatem Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury
Komisja Europejska ma już gotową, negatywną opinię o sytuacji w Polsce związanej z kryzysem konstytucyjnym. W dokumencie napisano - jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia - że praworządność jest zagrożona, a bez niej nie ma możliwości przestrzegania praw podstawowych i demokratycznych standardów. Ta opinia zostanie
Na platformie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży zostały opublikowane wyniki rekrutacji do XXII sesji SDiM. Lista z podziałem na województwa zawiera nazwiska 460 młodych posłanek i posłów. W zależności od liczby uczniów, z każdego województwa zakwalifikowało się od 10 do 64 uczestników. Po dwa najwyżej ocenione zespoły zostały
Komisja Europejska dała Polsce czas do poniedziałku ( 23 maja) na podjęcie działań zmierzających do usunięcia zastrzeżeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego wskazując, że jeśli do tego dnia to się nie stanie przyjęta zostanie opinia dotycząca praworządności w naszym kraju. Jak poinformowała Komisja Europejska,
Relacje z sądów
19 maja b.r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 63/15 podjął uchwałę następującej treści: Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione

Wprowadzenie 24-godzinnego terminu rozpoznania wniosku przez sąd w postępowaniu nieprocesowym jest: niezbędne, efektywne i proporcjonalne, bo cel prowadzonego postępowania pozostaje w odpowiedniej proporcji do ograniczeń wynikających z szybkości działań sądu. Z kolei 24-godzinny termin wniesienia zażalenia na postanowienie
27-letnia Belén poroniła i oskarżono ją o umyślne przerwanie ciąży. Właśnie skazano ją na 8 lat więzienia, a od 2 lat przebywała w areszcie w prowincji Tucuman w północnej Argentynie, gdzie czekała na wyrok. W czasie swoich działań policja i personel medyczny naruszyli jej prawo do prywatności i traktowali w sposób poniżający. 21 marca
Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może wystąpić do sądu o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ze spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wynika jednak, że szybkie zakończenie postępowania sądowego
ETPC rozpatrywał połączone sprawy Karácsony i inni przeciwko Węgrom oraz Szél i inni przeciwko Węgrom. Skarżący, posłowie partii opozycyjnych wobec rządzącego Fideszu Wiktora Orbana, w swoich przemówieniach oraz wniesionych do sali plenarnej transparentach oskarżali rząd o korupcję i wykrzykiwali przez megafon antyrządowe treści.
Zwolnienie przez sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach strony przegrywającej z obowiązku zwrotu kosztów procesu stronie wygrywającej, bez obciążania tymi kosztami Skarbu Państwa, nie narusza prawa do sądu w aspekcie odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej zgodnej z zasadami sprawiedliwości – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Skład sądu, w którym uczestniczył sędzia delegowany do pełnienia obowiązków sędziego jedynie na dzień rozprawy oraz na dzień wydania orzeczenia, nie jest sprzeczny z przepisami prawa. ​Sąd Najwyższy po rozpoznaniu 17 maja w składzie siedmiu sędziów zagadnienia prawnego podjął uchwałę następującej treści: Skład sądu, w którym uczestniczył
Tryb potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową może obejmować wskazanie przez wojewódzki oddział NFZ rodzaju leczenia uzdrowiskowego, daty jego rozpoczęcia czy właściwego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 26 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie
Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Gdy złożył apelację, sąd drugiej instancji ją odrzucił stwierdzając, że wniosek o doręczenie wyroku został złożony po terminie, ponieważ został wysłany za pośrednictwem prywatnego operatora, a nie Poczty Polskiej. HFPC sporządziła w tej sprawie skargę do ETPC. Skarżący od 2006 r. do 2010 r.
Korporacje prawnicze
Rzecznik Praw Obywatelskich i HFPC przedstawili opinię w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych.  Projekt ma określać zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy w tym zakresie między właściwymi organami. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jej podstawowym celem ma być „podniesienie
Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod komorników sądowych. Aktualnie odnotowuje się przypadki przekazywania wiadomości między innymi z adresu: Komornik Sądowy przez
Osoby pozbawione wolności nie napotykają poważniejszych problemów w dostępie do dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zdarzają się jednak trudności w dostępie do informacji publicznej udostępnianej na wniosek, która nie znajduje się w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej (CRIP). Ze spraw
W ocenie Rzecznika konieczne jest zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla osób pozbawionych wolności, a jednocześnie zapewnienie psychologom odpowiednich standardów pracy. Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji wskazują, że psycholog penitencjarny ma pod swoją opieką często więcej osadzonych niż wynika to
Rynek dopalaczy udało się czasowo ograniczyć, ale nie wyeliminowano go zupełnie. Sklepy z dopalaczami działają obecnie jako punkty ksero, lombardy lub po prostu nieoznakowane lokale. Skład chemiczny oferowanych tam produktów jest szybko zmieniany, by wymknąć się spod zakazu sprzedaży. Tymczasem w 2015 roku doszło do ponad siedmiu tysięcy
AdwokatRafał Dębowski, sekretarz NRA, spotkał się 19 maja w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej z członkiem Zarządu Poczty Polskiej, Grzegorzem Kurdzielem. Tematem rozmowy były bieżące problemy związane z doręczaniem korespondencji sądowej oraz z możliwością współpracy między Adwokaturą Polską a Pocztą Polską S.A. Szczególny nacisk
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się organizacje pożytku publicznego wskazując, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uprawniony do przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, nie wydaje w sprawie decyzji, która podlegałaby kontroli sądu administracyjnego. Organ kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne,
Krajowa Rada Sądownictwa po wstępnej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa negatywnie ocenia rozwiązania zawarte w tym projekcie. Należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 186 Konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem odpowiedzialnym za niezależność sądów i niezawisłość
Prezes HFPC Danuta Przywara otrzymała dyplom z podziękowaniem za wsparcie Moskiewskiej Grupy Helsińskiej. Uroczyste wręczenie tego wyróżnienia odbyło się podczas obchodów 40- lecia Moskiewskiej Grupy Helsińskiej 12 maja w Moskwie. W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia podkreślono, że Danuta Przywara miała osobisty wkład we wsparcie

Moja kancelaria

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.

Rozmowa z rejentem Tadeuszem Paetzem, prezesem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu o ogólnopolskiej akcji Notariatu.

Portal pokój adwokacki rozmawia z Ewą Ivanovą, dziennikarką Dziennika Gazeta Prawna

Rozmowa z adwokatem Jerzym Marcinem Majewskim. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz ’15”, okręg wyborczy nr 39 pozycja na liście:3

Portal: pokójadwokacki rozmawia z prof. Ewą Łętowską, pierwszym polskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

…...wstydu oszczędź. Ci, którzy filmu nie widzieli ( bo Polacy książek nie czytają) przypominam, że to słowa w „Potopie“ Andrzeja Kmicica, któremu baty spuścił Mały Rycerz. Honor dla szlachciury był najważniejszy dlatego winy swoje okupił na Jasnej Górze, a fraza ta przypomniała mi się, bo oto mija rocznica tak zwanej prezydentury człowieka, który nie znał i nie zna takiego pojęcia jak HONOR. Przez rok był on: bojaźliwy, dziki, lękliwy, niepewny, nieśmiały, panikarski, pierzchliwy, płochliwy, podszyty strachem, podszyty tchórzem, potulny, przelękły, przelęknięty, przelękniony, przerażony, przestraszony, spanikowany, spietrany, spłoszony, strachliwy, struchlały, strwożony, trwożliwy, trwożny, wylękły, wylękniony, wystraszony, zahukany,

Jak to się robi? Wystarczy sięgnąć do lektury szkolnej „Świętoszka“ Moliera. A więc: Cytaty z jedynej słusznej lektury, przywoływanie co chwila imienia Istoty Najwyższej, świętoszkowaty uśmiech i realizacja swoich podłych i nikczemnych celów, które sa istotą i jestestwem ludzi, dla których szambo jest naturalnym środowiskiem – czyli wypisz wymaluj polityka PiS. Dla tych, którzy zapomnieli przypominam streszczenie Świętoszka“ na podstwie internetowej ściągi:
Porady, Listy, Komunikaty

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny poszukuje sędziego orzekającego w sprawach gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny w poznaniu zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą studiów podyplomowych: E-marketing

Helsińska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza adwokatów i radców prawnych do udziału w pilotażowym