title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Posłowie przyjęli 23 czerwca przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Tym samym Sejm oddał hołd uczestnikom tamtych tragicznych wydarzeń. W uchwale przypomniano historię robotniczych protestów. 28 czerwca 1956 r. robotnicy fabryki Cegielskiego, a także innych zakładów w Poznaniu przerwali pracę i wyszli na ulice. - Skandowali hasła socjalne, ale także antykomunistyczne – czytamy w uchwale. Strajk przerodził się w wielotysięczną manifestację na ulicach Poznania. W dokumencie podkreślono, że w proteście wzięło wtedy udział ok. 100 tys. uczestników. Manifestacja została stłumiona przez wojsko oraz milicję. Jak podkreślono w uchwale 74 osoby zginęły, około tysiąca zostało rannych, a setki aresztowanych, bitych i poniżanych.


Aktualności
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, masz rząd przekazał Komisji Europejskiej odpowiedź na opinię w sprawie praworządności, dotyczącą kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego – powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Dokument ten opisuje prowadzone w polskim parlamencie prace, mające na celu rozwiązanie kryzysu
Kiedy Polacy świetnie sobie radzą w EURO2016, pracownicy-migranci przygotowujący Mundial 2022 w Katarze pracują w nieludzkich warunkach. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), sponsorzy oraz firmy budowlane, odnoszą ogromne zyski przy organizacji turnieju. Tymczasem migranci z Bangladeszu, Indii oraz Nepalu, pracujący przy
W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje sprawa dotycząca ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu dla osoby będącej stroną w postępowaniu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody. Poprzedni Ministrowie Zdrowia podzielili stanowisko Rzecznika i zapewniali o podjęciu działań zmierzających
Jak możemy zaradzić problemowi wyłudzenia mieszkań w wyniku niekorzystnych umów pożyczkowych? Czy do Krajowej Rady Notarialnej wpływały skargi osób pokrzywdzonych takim procederem? Jakie jest stanowisko Rady w sprawie postulatów zmian prawa i obecnych praktyk w kancelariach notarialnych? - pyta Rzecznik Praw Obywatelskich
Zaczynają się wakacje. Jak co roku w pobliżu schronisk dla zwierząt, albo, co gorsza, gdzieś w głębokim lesie, tzw. humaniści i tzw. milośnicy zwierząt będą przywiązywać je do drzew, aby móc rozkoszować się latem. Tymczasem kontrola NIK wykazała,że gminy nadal nie potrafią skutecznie zapobiegać bezdomności zwierząt. Większość z nich nie wdrożyła
Prokuratorzy będą analizowali zgodność z prawem uchwał dotyczących stref płatnego parkowanie. Jeżeli analiza ta wykaże, że zawierają one zapisy sprzeczne z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, a w szczególności z art. 13b ust. 1 tej ustawy, to prokuratorzy będą podejmowali działania zmierzające do zakwestionowania tych zapisów.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała petycję do premier Beaty Szydło z prośbą o zwrócenie uwagi na problem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób bezdomnych. Utrudnienia z tym związane powodują, że często takie osoby nie mogą otrzymać świadczeń z pomocy społecznej. Z docierających do HFPC informacji
Krajowa Rada Sądownictwa jest jedynym organem władzy publicznej stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art.186 Konstytucji RP). Konstytucja wyposażyła Radę w kompetencję wypowiadania się w imieniu władzy sądowniczej we wszystkich sprawach dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie
Przeprowadzona w Brukseli 20 czerwca 2016 r. międzynarodowa konferencja o rozszerzonej konfiskacie potwierdza, że narzędzie, które Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić w Polsce, z powodzeniem stosowane jest do walki z przestępczością w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Na zaproszenie Komisji Europejskiej w brukselskim
Relacje z sądów
Wielka Izba ETPC orzekła, że odwołanie Andrasa Baki ze stanowiska prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego w 2011 r. odbyło się niezgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do sądu oraz wolności słowa skarżącego. W swoim orzeczeniu Trybunał powoływał się m.in. na opinię przyjaciela sądu,

Sąd w Warszawie wydał wyrok w sprawie Kamila Dąbrowy, byłego redaktora naczelnego radiowej Jedynki. Dziennikarz został zwolniony z pracy po tym jak zarządził nadawanie hymnu Polski i Unii Europejskiej na początku stycznia tego roku. Sąd przyznał dziennikarzowi odszkodowanie za trzy miesięczny okres wypowiedzenia wraz z ustawowymi
Nie ma podstaw, aby przyjmować, że adwokat bądź radca prawny działający we własnej sprawie, nie będzie w stanie sporządzić poprawnej – pod względem formalnym i merytorycznym – kasacji, co uzasadniałoby zobowiązanie go do korzystania z pomocy innego profesjonalnego pełnomocnika – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał
21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie zasad wydawania rozporządzeń (szczegółowe warunki wykonywania polowań). Na posiedzeniu niejawnym 21 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie zainicjowane wnioskiem
Stan polskiego prawa był przedmiotem dyskusji Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Informację o działalności za ubiegły rok przedstawiła pierwsza prezes sądu profesor Małgorzata Gersdorf. Działalność sądu oceniła "bardzo pozytywnie", podobnie jak wielu zaproszonych prawników. O pozytywnej roli Sądu Najwyższego napisał też prezydent
​Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2016 r. rozpoznawał sprawę w przedmiocie pytania prawnego, jakie Sąd Apelacyjny w W. skierował w trybie art. 390 § 1 k.p.c. w sprawie z odwołania spółki IBS. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w W. z udziałem J. D. oraz spółki H. o podstawę wymiaru składek: „Czy pojęcie pracodawcy
Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 21. członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona sprowadzaniem do Polski wyrobów tytoniowych bez ich uprzedniego
14 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej K.W. w sprawie dyscyplinarnego wydalenia policjanta ze służby. Prawodawca powinien rozważyć, czy jeśli kara dyscyplinarna stanowi substytut kary kryminalnej lub środka karnego, nie byłoby
Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił sygnalistkę Marię Hortis-Dzierzbicką od zarzutu zniesławienia. Szpital, w którym pracowała sygnalistka oskarżył kobietę po tym jak udzieliła wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym przedstawiła nieprawidłowości występujące w Instytucie Matki i Dziecka. Już Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Korporacje prawnicze
Jak informowalismy w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów Sądowych połączone z uroczystymi obchodami zbliżającego się Dnia Kuratora Sądowego. W wydarzeniu wziął udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat wyzwań stojących
Prof. Ewa Łętowska, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011, otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. „Od wielu lat podziwiamy Pani pracę, zarówno naukową jak i społeczną. Pani dorobek naukowy, komentarze publicystyczne i uwagi są dla nas niewyczerpanym
W Zakładzie Karnym w Gębarzewie dokonano otwarcia nowej hali produkcyjnej. Obiekt powstał ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wybudowanie hali jest jednym z elementów programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego pracy więźniów, który zakłada m.in.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Opinia została opracowana przez członków Zespołu karnego, a następnie w dniu 21 czerwca 2016 r. przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. W części dotyczącej
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Projekty te były przedmiotem dyskusji
Prokuratura Krajowa skierowała do Marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu został złożony przez Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach w dniu
30 czerwca 2016 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się prezentacja księga Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, opublikowana pod koniec maja przez wydawnictwo Wolters Kluwer.Księga ta, pod redakcją prof. Leszek Garlickiego, dr Marty Derlatki i dr hab. Marcina Wiącka, prezentuje dorobek 30 lat
20 czerwca 2016 r. sygnatariusze Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęli stanowisko nr 18/2016 dot. środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej.
We wcześniejszych wystąpieniach kierowanych do ministra sprawiedliwości Rzecznik wskazywał na dwa aspekty sporządzania wokand sądowych które prowadziły do naruszenia prawa do prywatności. Ten stan uległ jednak zmianie dzięki nowej regulacji zawartej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r., przewidującej utajnienie

Moja kancelaria

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.

Rozmowa z rejentem Tadeuszem Paetzem, prezesem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu o ogólnopolskiej akcji Notariatu.

Portal pokój adwokacki rozmawia z Ewą Ivanovą, dziennikarką Dziennika Gazeta Prawna

Rozmowa z adwokatem Jerzym Marcinem Majewskim. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz ’15”, okręg wyborczy nr 39 pozycja na liście:3


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

"28 czerwca 1956 roku w Poznaniu to świętość. Wtedy zginęło 58 osób, a ponad 600 było rannych. Robotnicy wyszli na ulice i domagali się "prawa, wolności i chleba". Miasto szykuje się do uroczystych obchodów rocznicy, ale kiedy prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zwrócił się do wojska o udział kompanii honorowej, dowiedział się o zarządzeniu ministra obrony narodowej o warunku uczestnictwa wojskowych w uroczystościach cywilnych: do apelu poległych poznaniaków 1956 roku musi być podłączony apel "poległych" w katastrofie smoleńskiej. Zarządzenie Macierewicza wstrząsnęło opinią mieszkańców Poznania swoją absurdalnością i cynizmem.

Autonomiczny Londyn oraz niezależne Szkocja i Irlandia Północna chcą pozostać w Europie. Zwolennicy tej idei rozpoczęli przygotowania do referendum. Po Brexicie nadal panuje szok. Okazuje się jednak, a prawa historii sa nieubłagane, że jeżeli rozum śpi budzą się demony. Kto wywołał demony w Wielkiej Brytanii wracajac do haseł szowinizmu, ksenofobii i pogardy dla cudzoziemców? Dżin z butelki został uwolniony i nie ma sił, aby go tam z powrotem zapędzić. Puste słowa odwoływanie się do prymitywnych instyktów, a nie rozumu zawsze tak sie kończy.
Porady, Listy, Komunikaty

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uruchamia VII edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Zajęcia

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na rekturację na studia "Legislacja w praktyce" na

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach