title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Rok od uzgodnienia przez przywódców państw UE kryzysowego planu relokacji i podziału obowiązków za osoby ubiegające się o azyl, dziesiątki tysięcy osób przebywa w Grecji w strasznych warunkach, ujawniła Amnesty International w opublikowanym dzisiaj raporcie. Raport Straciliśmy nadzieję przedstawia historie osób, dowody i dane, które dokumentują, jak brak woli


Aktualności
Projekt komitetu "Stop aborcji" przewidujący bezwzględny zakaz aborcji Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisji. Posłowie odrzucili natomiast projekt liberalizujący przepisy aborcyjne przygotowany przez komitet "Ratujmy kobiety". Podczas czwartkowej debaty zgłoszono wnioski o odrzucenie obu obywatelskich projektów. Wniosek o odrzucenie projektu
Sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego pod hasłem „Jedna Polska – dość podziałów” ruszył w sobotę ulicami Warszawy marsz Komitetu Obrony Demokracji. Manifestanci przeszli Alejami Ujazdowskimi, Nowym Światem na plac Piłsudskiego, nieopodal Pałacu Prezydenckiego. Protestując przeciwko dzieleniu Polski i Polaków, Komitet Obrony Demokracji – dokładnie
Ministerstwo Sprawiedliwości poinofrowało, że sąd rodzinny –w wyniku interwencji samego ministra sprawirdliwości Zbigniewa Ziobry zmienił swoje postanowienie o odebraniu sześciorga dzieci p. Wojciechowi z Łodzi. Rodzeństwo zostanie przy ojcu. Czy sądy rzeczywiści odbierają dzieci rodzicom z powodu biedy? Oto kulisy rozstrzygnięć, o których ani resort,
Sędziowie z całego kraju przyjmują stanowiska popierające tezy Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich. Oto uchwały podjęte w Wielkopolsce i i na Ziemi Lubuskiej oraz Pomorzu Zachodnim. Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu podjęta 8 września 2016 r.: „Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald
Dostęp do profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego jest niewystarczający i ulegał w ostatnich latach stopniowemu pogorszeniu. Kolejki pacjentów są coraz dłuższe m.in. z powodu zbyt niskich wartości umów w porównaniu do potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz zbyt niskiej wyceny profilaktycznych porad specjalistycznych
Od 19 do 30 września trwa tegoroczna edycja Human Dimension Implementation Meeting 2016, największa europejska konferencja poświęcona prawom człowieka, którą organizuje OBWE. HFPC będzie organizatorem lub współorganizatorem pięciu wydarzeń towarzyszących konferencji poświęconych zasadzie praworządności w Polsce, sytuacji w Donbasie,
- Jakość funkcjonowania administracji ma wpływ na poziom przestrzegania praw obywatelskich i zaufania obywatela do państwa – mówił dr Adam Bodnar podczas pierwszego dnia Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, które odbywa się w Zakopanem. Tematem wykładu wygłoszonego przez rzecznika była „Aksjologia prawa
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Poznańskiej podjęło w dniu 12 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Sędziów Apelacji Poznańskiej popiera uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się 3 września 2016 roku
17 września - w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r., która zapoczątkowała masowe wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR - na mocy uchwały Sejmu obchodzimy Dzień Sybiraka. W podjętym 27 września 2013 r. przez aklamację dokumencie Izba oddała hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.
Relacje z sądów
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Ministra Środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej W ocenie Rzecznika przed wydaniem zaskarżonej decyzji Minister Środowiska nie rozważył w sposób należyty wszystkich pojawiających wątpliwości związanych planami

13 października Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie HFPC na postanowienie Prokuratury w sprawie odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych. Jest to odpowiedź na zażalenie złożone w połowie czerwca 2016 r., dotyczące postanowienia
Powołane unormowania Regulaminu wykraczają poza granice delegacji ustawowej, a ponadto, jako podlegające materii ustawowej, niezasadnie są regulowane w akcie rangi rozporządzenia, co, w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, dowodzi ich niezgodności z powołanymi w petitum zapisami Konstytucji. To fragment uzupełnienia uzasadnienia wniosku do
Polskie sądy są zbyt łagodne dla pijanych i odurzonych kierowców, którzy powodują wypadki komunikacyjne – uważa Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Proponuje on podwyższenie kar dla sprawców takich przestępstw. Zgodnie z przygotowanym projektem nowelizacji kodeksu karnego wobec sprawców takich przestępstw sądy
Sąd Okręgowy w Warszawie zaczął badać pozew agenta WSI Aleksandra Makowskiego, który żąda od Macierewicza przeprosin i wpłaty 50 tys. zł na cel społeczny. Makowski (oficer wywiadu PRL) był głównym uczestnikiem tajnej operacji WSI w Afganistanie "Zen" - ujawnionej w raporcie z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Raport upublicznił w 2007 r.
Prokurator generalny nie zgadza się z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary pozbawienia wolności byłego szefa KFI Colloseum Józefa J. Działając z upoważnienia ministrasSprawiedliwości prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand – zastępca prokuratora generalnego do Sądu Najwyższego złożył kasację
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska dopuściła się naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wnioskodawcy Marek Siemaszko i Jan Olszyński otrzymali po 2000 euro, tytułem zadośćuczynienia za pieniężne i niepieniężne szkody. Amicus Curiae (opinię przyjaciela sądu) w tej sprawie złożyła
Pan G. jest Chilijczykiem, który od kilku lat jest w związku z Polakiem i niedawno chciał kupić w Polsce mieszkanie. Problemem było to, że wymarzone lokum znajdowało się na terenie przygranicznym. Zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w takiej sytuacji - w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku
Orzeczenie SN jest prawnym i formalnym zamknięciem sprawy, w której skazani zostali - poza Komorowskim - także inni ówcześni opozycjoniści: Andrzej Czuma, Wojciech Ziembiński i Józef Janowski. W styczniu 1980 r. wszyscy czterej zostali skazani na kary aresztu za zorganizowanie w Warszawie 11 listopada 1979 r. zakazanych wówczas obchodów
Korporacje prawnicze
Znamy już termin kolejnego ogólnopolskiego konkursu więziennej twórczości teatralnej organizowanego przez Areszt Śledzy w Poznaniu. W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem konkursu jest dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu we współpracy z Marszałkiem
Przedstawiamy list ambasadora Turcji w sprawie "tureckiej" uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich: Szanowny Panie Prezesie; w nawiązaniu do Uchwały Nr 3 podjętej podczas Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. czuję się zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na tę uchwałę, jako że została ona przyjęta w oparciu
Prokuratura Krajowa informuje, że przeniesienie śledztwa w sprawie bezprawnego uzyskania dostępu do komputera sędziego Wojciecha Łączewskiego nastąpiło w związku ze złożeniem przez tego sędziego zawiadomienia o podejrzeniu ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego. Nie jest więc prawdą podana przez „Gazetę Wyborczą” informacja, że decyzja
W sobotę 24 września 2016 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz jedenasty, zostały przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dziewiąty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru,
W dniu 19 września 2016 roku miała miejsce - druga w tym roku - wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Nilsa Muižnieksa w Polsce. Zaplanowano m.in. spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Marcin Warchoł, a także przedstawiciele Departamentu Legislacyjnego,
Oświadczenie prezesa NIK po sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Minęło 13 miesięcy odkąd wystąpiłem do Sejmu o uchylenie mi immunitetu (treść wniosku). Dzisiaj Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przychyliła się do mojego wniosku. Żałuję, że podjęcie tak prostej w gruncie rzeczy decyzji zajęło Sejmowi
W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia 57 tłumaczy przysięgłych. Ślubowanie, złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił ważną rolę pełnioną przez tłumaczy przysięgłych jako organu pomocniczego wymiaru sprawiedliwości.
Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA zapraszają na konferencję "Adwokatura w obronie praw człowieka" 15 października w Warszawie. Konferencja podzielona została na dwa panele. Wśród prelegentów są prof. Ewa Łętowska, członek rzeczywisty PAN, prof. adw. Marek Safjan z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Na wtorkowym (20 września) posiedzeniu rząd przyjął pierwszy z dwóch projektów ustaw, które wesprą realizację przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów. Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych

Moja kancelaria

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Myślę, że czas na jakąś rewolucję. Głosowanie w sejmie nad ustawami aborcyjnymi i skierowanie do komisji tej barbarzyńskiej (Stop aborcji), to kolejny, tym razem milowy, krok na drodze ku piekłu kobiet czy - jak kto woli - na drodze do Fanatycznego Państwa Katolickiego, bo nawet nie do średniowiecza, które było znacznie bardziej tolerancyjne dla kobiet. Trzeba uderzyć w fundamenty tego fanatyzmu, głupoty, zaściankowości i nienawiści do kobiet, czyli w Kościół i jego cynicznych hierarchów żądnych władzy.

Podjeto decyzję o przeniesieniu śledztwa w sprawie bezprawnego dostępu do komputera sędziego Wojciecha Łączkowskiego. Decyzja, jak to wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej, została podjęta w trosce o rzetelność prowadzonego postępowania. Zawiadomienie sędziego może bowiem oznaczać konieczność przesłuchania prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Legnicy, gdzie dotychczas prowadzono to śledztwo. Z tego względu Prokuratura Okręgowa w Legnicy złożyła wniosek o przeniesienie postępowania, a Prokuratura Krajowa go uwzględniła. Kiedy słyszę, że postępowanie karne zostaje przeniesione do innej prokuratury ze względu na możliwość podejrzenia możliwości stronniczości bądź braku rzetelności prokuratora,
Porady, Listy, Komunikaty

Zapraszamy studentów wydziałów prawa i administracji do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno-

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

 „Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej 30 września