title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Nie spełniły się nadzieje PiS, że Komisja Europejska nie będzie chciała zbadać czy Polska narusza zasady demokracji. Ani szczyt NATO, ani wizyta papieża Franciszka w Krakowie   nie oderwaly europejskich polityków od analizy treści nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który ma tak się do zasad demokratcznego państwa prawa jak nauka marksizmu-leninizmu do Talmudu. Komisja Europejska zajmie się na cotygodniowym posiedzeniu kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i przedyskutuje ewentualne dalsze działania w ramach procedury ochrony praworządności -


Aktualności
Cztery stowarzyszenia sędziowskie twierdzą,  że prezydent RP nie może odmówić powołania sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądowctwa,  a zrobił to bez żadnego uzasadnienia. Sprawa jest tak poważna,że  będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który zostaje zwołany na 3 września 2016 r. przez cztery 
Przyjaciel papieża Franciszka, rabin Abraham Skórka z Argentyny napisał na łamach “L’Osservatore Romano”, że Franciszek postanowił milczeć podczas swej wizyty w Auschwitz, gdyż uważa, że słowa nie oddałyby jego uczuć. „Właśnie to muszę zrobić” - usłyszał rabin od papieża. W środowym wydaniu watykańskiego dziennika przyjaciel papieża,
Prezes Krzysztof Kwiatkowski na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt przedstawił posłom stanowisko NIK w sprawie finansowania sterylizacji psów i kotów. Najwyższa Izba Kontroli postuluje, by przepisy jednoznacznie dopuszczały możliwość finansowania przez gminy kastracji i sterylizacji zwierząt domowych posiadających
Artykuł zbudowany na oczywistych oszczerstwach i kłamstwach - tak premier Beata Szydło skomentowała odnoszący się do jej rządu tekst "Nowi europejscy faszyści". Jak oceniła, tekst mógł być inspirowany przez "polityków, którzy nie życzą dobrze" Polsce. Szydło była pytana o opublikowany w niedzielę na stronie washingtonsblog.com tekst "Nowi
Zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3” Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.K.-Lider, AGB 2 Sp. z o.o. – Partner 88-100 Inowrocław,
Choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem. Nie wszystkie dysponują odpowiednim sprzętem, nie wszędzie obsada kadrowa jest wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wciąż też zdarzają się szpitale, które nie gwarantują
Przyjęta przez polski parlament ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie rozwiewa kilku istotnych obaw, na które wskazały Komisja Europejska i Komisja Wenecka, oraz budzi nowe - oświadczył rzecznik KE Margaritis Schinas. Zapowiedział, że wkrótce Komisja powróci do tematu prowadzonej wobec Polski procedury ochrony państwa prawa oraz
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił się do ministra sprawiedliwości o pilne wprowadzenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych. Minister w odpowiedzi z dnia 5 maja 2016 r., poinformował Rzecznika o podjęciu decyzji o przystąpieniu do prac legislacyjnych nad projektem nowej regulacji prawnej zmierzającej do
ENCJ (Europejska Sieć Rad Sądownictwa) potępia próbę zamachu stanu w Turcji oraz ubolewa nad licznymi ofiarami oraz obrażeniami odniesionymi w jego następstwie przez wiele osób. Odpowiedzialni za zamach powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności w ramach rzetelnego i bezstronnego procesu, w zgodzie z międzynarodowymi standardami.
Relacje z sądów
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o gruntach Warszawy jest zgodna z konstytucją. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, TK rozpatrywał tę sprawę w pełnym składzie. Zdania odrębne zgłosiło troje sędziów: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski. Czy tem bardzo wazny dla stolicy wyrok też nie będzie opublikowany?

Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad. Dlatego wyrok nakazowy skazujący Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa
Zgodnie z postanowieniem sądu Dorota C. z Obornik została uznana za jedyną spadkobierczynię swojej mamy, albowiem ta sporządziła stosowny testament. Na spadek składały się m.in. : sto tysięcy złotych na książeczce oszczędnościowej w Ludowym Banku Spóldzielczym w Ryczywole, książeczce, notabene, wystawionej wyłącznie na
W dniach 24 maja, 14 i 28 czerwca oraz 5 lipca 2016 roku 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 9 wyroków w sprawach przeciwko Polsce, w których analizował zasadność zarzutów naruszenia: zakazu poniżającego traktowania i karania określonego w art. 3 Konwencji w kontekście braku efektywności procedury sądowej kontroli
Przed krakowskim Sądem Okręgowym ruszył proces cywilny przeciw twórcom niemieckiego serialu "Nasze matki, nasi ojcowie" i telewizji ZDF za naruszenie dóbr osobistych żołnierzy AK. Pełnomocnicy pozwanych wnosili o odrzucenie pozwu. Do procesu przystąpiła prokuratura. Proces wytoczył 92-letni żołnierz Armii Krajowej Zbigniew Radłowski oraz Światowy
HFPC przedstawiła ETPC opinię przyjaciela sądu w postępowaniu w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (skarga nr 5547/15). Sprawa dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do zwrotu pozwu, ponieważ nie zawiera on adresu pozwanego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada, czy taka sytuacja nie narusza prawa do sądu wynikającego z art. 6 ust. 1 EKPC.
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o odmowie ekstradycji do Rosji Czeczena, któremu w Polsce nadano status uchodźcy i który mieszka w tutaj wraz z rodziną od ponad 10 lat. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię w tej sprawie. Zdaniem HFPC samo nadanie statusu uchodźcy powinno być powodem odmowy ekstradycji.
Na podstawie dokumentów RPO stwierdził, że w zarządzeniu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu zawarto nieprawidłowe pouczenie o przysługujących środkach zaskarżania. Nie pouczono skazanego o aktualnej treści art. 81 § 1 a k.p.k., dodanej ustawą z dnia 12.06.2015 r. Skazany działał bez adwokata i nie zaskarżył postanowienia o odmowie udzielenia
Ustawa antyterrorystyczna jest sprzeczna z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – 11 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 100-stronicowy dokument Rzecznika przedstawia argumenty za ułomnością poszczególnych
Korporacje prawnicze
Ostateczny termin zgłoszeń na tegoroczną spartakiadę upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r. Organizatorzy informują, że zakwaterowanie uczestników nastąpi w trzech domach studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, tj. Andromedzie, Arkonie oraz domu Amicus. Wszystkie akademiki mieszczą się przy ul. Fryderyka Chopina
HFPC zajęła się sprawą udzielania pozwoleń na posiadanie komputerów przez osoby osadzone w zakładach karnych. Osadzeni zgłaszający się do HFPC podnosili, iż mimo spełnienia wszelkich przesłanek związanych z bezpieczeństwem zakładów karnych, nie są im przyznawane zgody na posiadanie tego typu sprzętu w celach edukacyjnych. „Jedna ze spraw,
W związku z 31. Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce w dniach 26-31 lipca 2016 roku w Prokuraturze Krajowej powstały zespoły prokuratorów do podejmowania odpowiednich działań. Powołano specjalne zespoły Zespół pod przewodnictwem Dyrektora Biura Prezydialnego – Przemysława Funioka opracował zasady reagowania jednostek prokuratury
Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W myśl przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem
Przedstawiciele Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, którego funkcję powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przeprowadzają od 2008 r. prewencyjne wizytacje m.in. policyjnych izb dziecka oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji. Podczas wizytacji dostrzeżono,
21 lipca sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajmowała się projektem zmian w Kodeksie postępowania karnego. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich – Valeri Vachev z Zespołu Prawa Karnego. Projekt zmiany zakłada rozszerzenie zakresu art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego – tak, aby świadek mógł uchylić
Tajemnica bankowa jest szczególnie chroniona. Ochronie podlegają wszelkie informacje związane z samymi negocjacjami prowadzonymi z bankiem, które zmierzają do zawarcia umowy oraz informacje wynikające z samej umowy zawartej z bankiem. Tajemnicą bankową objęte są także informacje dotyczące osób, które nie zawarły wprawdzie umowy z bankiem,
Według stanu na dzień 15 lipca 2016 r. , zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledc zy ch w skali kraju wynosi 8 8 , 0 % co oznacza, że w rozumieniu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w skali kraju nie została przekroczona ich ogólna pojemność. Nie oznacza to jednak, że więżniowie i tymczasowo aresztowani nie zgłaszają skarg na ciasnotę.
Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Wybrani dziś przez Sejm członkowie komisji reprezentują wszystkie kluby. Posiedzenie otworzył wicemarszałek Ryszard Terlecki. Następnie członkowie komisji wybrali

Moja kancelaria

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Prof. Adam Strzembosz. prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"

Portal pokójadwokacki rozmawia z  adwokatem Czesławem Jaworskim nie tylko o sumieniu adwokata i jego powinnosciach

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę poprawnego ze zmarłym przed trzema laty adwokatem Eugeniuszem Michałkiem o procesie i symbolice ukrzyżowania oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

....i nie chcę złamać konstytucji. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem TVN24.

Rozmowa z rejentem Tadeuszem Paetzem, prezesem Rady Izby Notarialnej w Poznaniu o ogólnopolskiej akcji Notariatu.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Przyjęta przez Sejm trzecia "naprawcza" ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest unieważnieniem tej instytucji demokratycznej, broniącej Konstytucji. W grudniu skończy się kadencja prezesa prof. Andrzeja Rzeplińskiego, więc TK zostanie całkowicie podporządkowany woli prezesa Kaczyńskiego. Wówczas moc jego wili będzie obowiązującym w Polsce prawem i Konstytucją. Takie pokraczne rozumienie Nietzschego mieliśmy już w historii (nazizm). Konstytucji może bronić Sąd Najwyższy, ale i on zostanie podporządkowany. Najprawdodobniej na jesieni dojdzie do paraliżu SN.

Turcja zawiesza Europejską Konwencję Praw Człowieka. Informację taką przekazał wicepremier tego kraju Numan Kurtulmus. Podkreślił, że decyzja ta nie narusza międzynarodowych zobowiązań Turcji. Powołał się przy tym na przykład Francji, która również w oparciu o artykuł 15 konwencji zawiesiła część jej zapisów. Zgodnie z Konwencją jej zapisy mogą zostać zawieszone w stanie wyższej konieczności, na przykład wojny lub stanu wyjątkowego. Po co narażać się na kpiny i krytyczne uwagi ze strony Komisji Weneckierj i Unii Europejskiej.
Porady, Listy, Komunikaty

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że minister sprawiedliwości w porozumieniu

W imieniu komandora regat adw. Anisy Gnacikowskiej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORA w Warszawie pragniemy

1 lipca br. została uruchomiona rekrutacja na IX edycję Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej