title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Temat tygodnia
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych PRO FAMILIA w związku z powszechnym poparciem przez organy samorządu sędziowskiego uchwał Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich z 3 września 2016 r. oraz zgodnie z treścią uchwały nr 1 zwracają się do Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o zainicjowanie działań zmierzających do szybkiego zwołania Kongresu Prawników Polskich. Wskazane w uchwałach kongresowych zagadnienia, istotne z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich,wciąż pozostają aktualne i nadal powinny stać się przedmiotem rzeczowej debaty wszystkich środowisk prawniczych. Wymaga tego jednoznacznie obecny stan praworządności w Polsce.


Aktualności
Masowo przyjmowane nowe regulacje prawne prowadzą Europę w stronę głębokiego i niebezpiecznego stanu permanentnego „zabezpieczania”, stwierdziła Amnesty International w publikacji zawierającej wieloaspektową pod kątem praw człowieka analizę środków antyterrorystycznych przyjmowanych w 14 państwach członkowskich Unii Europejskiej. RAPORT:
Kandydat największej frakcji w PE, centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, Antonio Tajani został wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Były unijny komisarz ds. transportu i przemysłu zdobył 351 głosów, pokonując kontrkandydata z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Gianniego Pittellę, który uzyskał 282 głosów.
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Z tego powodu rocznie umiera kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na problem zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i konieczność zmniejszenia emisji tych zanieczyszczeń. Prezentując wyniki kolejnych kontroli NIK wyraźnie zaznaczała potrzebę
Ze względu na szerokie zainteresowanie opinii publicznej uwagami Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin uprzejmie informujemy, że Sąd Najwyższy w odniesieniu do wskazanego projektu ustawy podtrzymał uwagi zgłoszone wcześniej do projektu tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”
W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów znalazł się przepis o zlikwidowaniu obowiązku, by sąd wyroku eksmisyjnym gwarantował prawo do lokalu socjalnego ludziom w najtrudniejszej sytuacji (kobietom w ciąży, z dziećmi, inwalidom, najuboższym – zmiana art. 14 ust. 4). Zastąpić je miał przepis, według którego o tym, czy
Kolejny raz Rzecznik Praw Obywatelskich zasygnalizował problem dotyczący przesłanki domicylu określonej w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, czyli tzw. ustawy lutowej. Jak wynika z ww. przepisu, jednym z warunków
Do placówek dla osób w kryzysie bezdomności trafiają także osoby ciężko chore, co szczególnie widać teraz, w czasie mrozów, zwłaszcza w Warszawie. Pomoc społeczna uznaje, że schronisko zapewnia odpowiednią opiekę, tymczasem jest to po prostu niemożliwe. Rzecznik praw obywatelskich przekonał się o tym spotykając się z mieszkańcami i zarządzającymi
A to jeszcze nie koniec - Kochamy was, zrobiliśmy coś niesamowitego - pozdrawiał uczestników finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy przez całą niedzielę wspierali datkami fundację zbierającą pieniądze na sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów, Jerzy Owsiak. Tuż po północy okazało się, że podczas 25. Finału WOŚP padł kolejny rekord - zebrano 62,4 mln złotych.
Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że nie planowało ani nie planuje likwidacji instytucji czynnego żalu, ani możliwości składania korekt deklaracji podatkowych, które umożliwiają podatnikom naprawę „błędów” i uniknięcie w ten sposób odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa czy wykroczenia karnoskarbowego. Projektowane rozwiązania
Relacje z sądów
Dwa wyroki wydane 17 stycznia 2017 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach Andrzej Zybertowicz przeciwko Polsce dotyczyły głośnych kilka lat temu pozwów wniesionych przez Adama Michnika przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi, socjologowi, a obecnie doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. W tle pierwszej sprawy była wypowiedź Zybertowicza,

Sąd Najwyższy 19 stycznia pochyli się nad pytaniem prawnym o definicję ulicy, które przedstawił SO w Warszawie w sprawie obwinionego o spożywanie alkoholu na nadwiślańskich bulwarach. „Czy pod pojęciem "ulicy" zawartym w art. 14 ust. 2a Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Pani B. przedstawiły Sądowi Najwyższemu skargi kasacyjne, w których kwestionują praktykę stosowania instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego. W skargach kasacyjnych HFPC oraz Pani B. domagają się, aby Sąd Najwyższy ocenił, czy ubezwłasnowolnienie całkowite Pani B. – osoby starszej z niepełnosprawnością –
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę obywatela na postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 czerwca 2016 r w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (VII.511.33.2016). Zaskarżonemu
Pokazowy proces trwa nadal. Aby dostać się do sądu trzeba było stać w półgodzinnej kolejce. Sąd chyba zapomniał, że to nie proces terrorysty z Al-Kaidy, ale chłopaka, któremu, fakt to potworność, zarzuca się morderstwo, do którego on zresztą się nie przyznaje. Po co zatem kilkanaście patroli wokół sądu, przeswietlanie rentgenowskie ubrań i kieszeni. To jakiś absurd.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 87/16, podjął uchwałę następującej treści: 1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
ETPC wydał decyzję w sprawie M.P. przeciwko Polsce (nr skargi 20416/13), w ramach której uznał jednostronną deklarację polskiego rządu o naruszeniu w stosunku do skarżącego postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła syna skarżącego, który twierdził, że został zgwałcony przez swojego terapeutę. W ramach postępowania
Pani M.M. wprowadziła w błąd Konsula RP, zadeklarowała bowiem nieprawdziwy cel swojego wjazdu do Polski, aby uzyskać wizę dla siebie i swojego syna. Sąd w postępowaniu nakazowym uznał ją za winną i wymierzył karę grzywny. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył w tej sprawie kasację. Podczas postępowania sądowego Pani M.M. przyznała się do popełnienia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargi złożone przez sędziów niepowołanych na stanowiska przez Prezydenta RP. Helsińska Fundacja Praw Człowieka planuje zaskarżyć to orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W lipcu 2016 r. Prezydent A. Duda wydał postanowienie, w którym odmówił powołania trzech sędziów na stanowiska
Korporacje prawnicze
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) utworzyło specjalny rachunek bankowy, na który mają być przekazywane dobrowolne wpłaty przeznaczane na wsparcie sędziów w Turcji i innych nadzwyczajnych sytuacji w Europie. Bank Unicredit Agency: Rome (Italy), Palazzo di Giustizia 30092 IBAN code: IT56 O 02008 05101 000104586019
Decyzjami prokuratora generalnego z 18 stycznia 2017 roku na stanowiska asesorskie zostali spośród innych 28 osób mianowani: Magdalena Glazer w Prokuraturze Rejonowej w Koninie, Bartosz Pawlaczyk w Prokuraturze Rejonowej Poznań Nowe - Miasto w Poznaniu,.18 stycznia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji
Cesare Bonesana, markiz Beccaria, wł. marchese di Beccaria (ur. 15 marca 1738 w Mediolanie, zm. 28 listopada 1794 w Mediolanie) twierdził,że nie wysokość kary, ale jej nieuchronność jest jedynym środkiem zwalczającym przestępczość. Mgr Zbigniew Ziobro uważa inaczej. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie walczyć
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do europejskiego projektu „Mój prawnik, moje prawa”, którego celem jest analiza dostępu dzieci do pomocy obrońcy w ramach postępowania w sprawach nieletnich i postępowania karnego, w których badane są ich własne czyny. Oprócz organizacji pozarządowych z siedmiu państw europejskich w projekt zaangażowani
Rzecznik Praw Obywatelskich powrócił do poruszanej już w 2016 r. kwestii wykonywania kontaktów między rodzicami i dziećmi. Rzecznik zwrócił się do resortu o przekazanie informacji statystycznych uzyskanych ze sprawozdania w sprawach rodzinnych i nieletnich, do którego dodano punkt o rodzajach orzeczeń w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów
Na stronie KRS można zapoznać się ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwadnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie wniosku prokuratora generalnego o zbadanie zgodności uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Czytamy
Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż Sąd Konkursowy III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych. Nagroda II Tomasz Waszewski – „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim”, UAM
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, przypomina o spoczywającym na adwokatach obowiązku złożenia do końca lutego każdego roku sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. "Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący
Prokuratura podejmuje obecnie szereg działań, które mają na celu zapobieżenie takim bezprawnym działaniom zmierzającym do reprywatyzacji nieruchomości. Minister sprawiedliwości – prokurator generalny Zbigniew Ziobro przywiązuje ogromną wagę do walki z tego typu przestępczością.  Jednym ze sposobów bezprawnego przejmowania nieruchomości jest

Moja kancelaria

Rozmowa z prof. Adamem Strzemboszem w tvn24 : o tym, prezydent nie ma tytułu moralnego, by oskarżać o złamanie konstytucji

Prof. Ewa Łętowska w #dzieńdobryPolsko mówi o końcu Trybunału Konstytucyjnego.-  Zakończył się byt ważnego

Portal na:Temat rozmawia z adwokatem Jackiem Dubois o obronie senatora Józefa Piniora i o tym kto trafi na śmietnik historii

Sędzia Justyna Koska-Janusz rozmawia z "Gazetą Wyborczą" o cofnięciu jej delegacji

Sędzia Żurek dla Onet Wiadomosci : PiS może przejąć Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić przepisy,

O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, znany działacz opozycji antykomunistycznej w obszernym wywiadzie w "Tygodniku

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara z mieszkańcami Lubuskiego zorganizowano we Wschowie.

Rozmowa z prof. Markiem Safjanem o prawie, demokracji, prawdziwych wartościach i o tym co nas niebawem czeka.

Adwokat Anisa Gnacikowska koordynatorka i inicjatorka akcji mówi o kulisach przygotowań do kampanii "Zapytaj adwokata"


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Nie wiem, co jest bardziej przerażające: szaleństwo Kaczyńskiego czy niezborność opozycji. Jeden lider się zakochał i stracił głowę, drugi się nie zakochał i też ją stracił. Petru jak sądzę nie odrobi już strat, które spowodował nie tyle jego romans, co próba odrobienia problemów wizerunkowych, która polegała na kompromitującej uległości wobec PiS. Schetyna był bohaterem przez kilka dni, ale „wymiękł”. Dlaczego? Trudno powiedzieć, bo taktyka sprzeciwu wobec autorytarnych działań PiS wydawała przynosić pierwsze owoce. Może nie tyle konkretnych efektów politycznych co niewątpliwego wzrostu popularności lidera PO i wzmocnienia samej PO.

Historia to dzisiaj, tylko cokolwiek dalej, to oczywiście Cyprian Kamil Norwid. Czy polskie prawo zmieniło się przez ostatnie pięć lat. Przekonaj się sam(a) Oto subiektywny ranking prawa sprzed pięciu laty. W 2012 roku pisaliśny: Jak co roku zamieszczamy subiektywny ranking wydarzeń mających związek z prawem. Tym razem zaczynamy od tego, co nami wstrząsnęło negatywnie – czyli 5. wpadek Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości oraz przedstawiamy pięć zdarzeń pozytywnych, które dowodzą, że prawo nie musi być dzieckiem Nieszczęścia i Pomyłki, ale udanym owocem Rozsądku i Wiedzy.
Porady, Listy, Komunikaty

"Gazeta Wyborcza" publikuje list otwarty do europarlamentarzystki PiS Beaty Gosiewskiej. "Na Pani miejscu spaliłbym się ze wstydu

Rusza rekrutacja do prestiżowego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa” prowadzonego przez Instytut Wymiaru

Helsińska Fun dacja Praw Człowieka zaprasza studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich