title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum - Aktualności
20.07.2018
Niemiecka odpowiedniczka I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf – Bettina Limperg udzieliła jej mocnego wsparcia. „Zwolnienie Małgorzaty Gersdorf jest dotychczas dramatycznym punktem kulminacyjnym rozwoju wypadków, który można określić jako katastrofalny” – powiedziała w piątek przewodnicząca niemieckiego Federalnego Trybunału
20.07.2018
Wojtek Smarzowski, twórca wielokrotnie nagradzanych dzieł: "Wołyń", "Pod Mocnym Aniołem", "Drogówka", "Róża", "Dom zły" i "Wesele", wraca z nowym filmem. "Kler" to obraz Kościoła katolickiego jako instytucji oglądanej "od strony zakrystii", rzucający światło na tematy niewygodne, trudne, częstokroć przemilczane, ale też poruszające.
20.07.2018
Czy Europa jeszcze ufa Polsce? Scenariusze po wyroku TSUE – debata Helsińska. 25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi wyrok w sprawie pytania sądu irlandzkiego dotyczącego przekazania polskiego obywatela na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd pyta się o to, czy może odmówić takiego wydania
20.07.2018
Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20.07.2018
List otwarty Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji Ster, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kampanii Przeciw Homofobii, Sieci Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenia Amnesty International. Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości
19.07.2018
W Sejmie w czwartek kolejny etap batalii o sądy. Posłowie debatują na temat projektu nowelizacji prawa o prokuraturze, która ma m.in. zmienić zasady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Autorzy projektu - posłowie PiS-u - chcą wprowadzić zmiany, które pozwolą przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa.
18.07.2018
"Stwierdzam, że komisja sprawiedliwości zapoznała się z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich. Po tych skandalicznych słowach z ust Rzecznika postanowiłem zakończyć to posiedzenie" – stwierdził przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS). Komentarz przewodniczącego dotyczył odpowiedzi RPO na pytanie posła PiS

18.07.2018
Na stronie „Monitora Konstytucyjnego” można przeczytać opinię KRS dotyczącą dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego prof. Wojciecha Katnera, zgodnie z którą: “wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska nie jest zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym”. Być może
18.07.2018
Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i pojawiła się w Sądzie Najwyższym W środę przed godziną 9. profesor Małgorzata Gersdorf pojawiła się w pracy. - Ja nie walczę o swój interes. (...) Walczę o państwo, praworządność i zachowanie konstytucyjne - powiedziała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Sędzia Gersdorf mówiła w środowy poranek, że nadal stoi na czele tej instytucji.


18.07.2018
Raport Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego dotyczący konsekwencji działań legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015 - 2018 1. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,
18.07.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie upomina się o zagwarantowanie każdemu podejrzanemu prawa do efektywnego i swobodnego kontaktu z adwokatem - na jak najwcześniejszym etapie postępowania O realizacji tego prawa mówi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE. Powinna była ona zostać  wprowadzona do polskiego prawa
18.07.2018
Z żalem obserwujemy obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa, w skład którego wchodzą sędziowie wybrani przez dwa ugrupowania polityczne. Członkowie tego organu, w tym sędziowie, wypowiadają się językiem polityków partii rządzącej, wspierają ich w działaniach uderzających w niezależnych sędziów. Sędziowie, którzy walczą
18.07.2018
Zdaniem tzw. p.o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucjynym nigdy nie było tak dobrze, gdy  objęła urząd. Dodajmy z naruszeniem prawa. Fundacja Batorego dokonała analizy działalnosci trybunału pod rządami "dobrej zmiany". W roku 2014 wpłynęło do rozpoznania merytorycznego 113 wniosków podmiotów legitymowanych
18.07.2018
Delegacja Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ po raz pierwszy wizytuje miejsca pozbawienia wolności w Polsce Po raz pierwszy miejsca pozbawienia wolności w Polsce monitoruje delegacja Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT) Jest to niezależny organ ustanowiony przez Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych
18.07.2018
Podobno od 550 lat parlamentarzyści Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dbają o interesy Polaków i działają w imieniu rodakow.  W lipcu 2018 roku dwoje Polaków dostało zakaz wstępu do Sejmu, do 2020 roku. Uczestnicy protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie Iwona Hartwich i jej syn Jakub mają zakaz wejścia do Sejmu. Do 2020 roku dostali zakaz wejścia
17.07.2018
l Prezes Sądu Najwyższeg o Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski podpisal się pod opinią dotyczącą  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza opinia dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, w zakresie,
13.07.2018
Deklaracja Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich UE 13 lipca 2018 r. Przedstawiamy stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: „Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku
13.07.2018
Miało być wielkie święto demokracji, ale większość opozycji zbojkotowała Zgromadzenie Narodowe, organizowane z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. O kulisach nieobecności polityków PSL na Zgromadzeniu Narodowym mówi prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomina, że jego partia apelowała do marszałka Kuchcińskiego o możliwość
13.07.2018
Publikujemy oświadczenie Prezydenta CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) w sprawie sytuacji w Polsce. Antonín Mokrý w oświadczeniu podkreśla, że CCBE łączy się z obywatelami polskimi, stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami zawodowymi, którzy publicznie demonstrują swój brak zgody na pogorszenie
13.07.2018
Światowi przywódcy Amnesty International apelują do Prezydenta i Premiera RP. Erozja niezależności sądownictwa i wolności zgromadzeń w Polsce powinna być zatrzymana – apelują liderzy Amnesty International w liście do prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera RP Mateusza Morawieckiego. Na Zgromadzeniu Globalnym, które odbyło się w ostatni
12.07.2018
W czwartek 12 lipca rzecznik prasowy SN Michał Laskowski wydał oświadczenie w związku z powtarzającymi się doniesieniami na temat służby wojskowej sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego: Wobec powtarzających się doniesień na temat służby wojskowej sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego
09.07.2018
W ostatnich dniach obserwujemy skutki wejścia w życie kolejnych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa obniża wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku, zaś ich dalsza służba w SN zależy od dyskrecjonalnej zgody Prezydenta RP, która nie podlega żadnej kontroli. Przypominamy, że konstytucyjnej normy nieusuwalności sędziów
08.07.2018
Wezwanie Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) do polskiego rządu o zaprzestanie prześladowania polskich sędziów i poszanowanie demokracji. Ze względu na niedawne doniesienia o zastraszaniu i kampaniach nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów, a także przymusowego 
«« || 1 | 2 | 3 |...| 159 | 160 | 161 || »»

Moja kancelaria

Sędzia Igor Tuleya: Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy - tak skomentował kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Marcin Matczak : Trybunał Konstytucyjny orzekł, ze można ułaskawić osobę niewinną, a więc można dać rozwód narzeczonemu. Ten wyrok pokazuje,

Viera Jourova unijna komisarz ds. sprawiedliwości : Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie Sądu Najwyższego,

Prof. Ewa Łętowska, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, b.sędzia Trybunału Konstytucyjnegi: Jest coraz gorzej. Siła zaczyna triumfować nad prawem

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego pisze list do Julii Przyłębskiej demaskując jej knowania z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Z. Ziobro

Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.Kiedy wróci normalność staną przed sądami i odpowiedzą za swoje zbrodnie.

Targowica dzisiaj nosi miano PiS Targowica dzisiaj nosi miano PiS Waldemar Mystkowski 19 lipca 2018 4 Gdyby stosować porównania historyczne, moglibyśmy stwierdzić, że obecnie znajdujemy się w roku 1791, albo 1792. Zostałoby nam 3-4 lata do utraty niepodległości. Czy trzeba przypominać, co w Polsce znaczy Targowica? Jeżeli tak – to proszę: spisek magnaterii zawiązany „w obronie zagrożonej wolności” i przeciw największej reformie Sejmu Czteroletniego – Konstytucji 3 Maja. Historia jest nieporównywalna, ale jak dzisiaj – wówczas klasie rządzącej zagrażała konstytucja. I tak wrogiem dzisiejszej władzy PiS jest konstytucja.


"Celem tego teatru jest przykrycie afer PiS” Tak swoje przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold określił były minister finansów w rządzie PO-PSL Jacek Rostowski. – „Obóz rządzący chce ukryć straty, które ludzie teraz ponoszą na skutek upadających SKOK-ów, GetBacku, wyprowadzeniu 500 mln zł w aferze „łasiczkowej”, skandalicznych nagród dla ministrów. Oni to wszystko chcą przykryć” – powiedział Rostowski. Przesłuchanie byłego ministra obfitowało

Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger. Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na którym słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię. Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.
Porady, Listy, Komunikaty

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w

27 sierpnia w Warszawie odbędzie się kolejna, już siódma edycja konferencji "Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość"