#1 » poPRAWNY.pl - poznański serwis prawny

title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Archiwum
20.08.2018
W poniedziałek rano Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła przesłuchania kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym. Przesłuchania rozpoczęły się od kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej, gdzie było najwięcej zgłoszeń. Sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. był pytany na briefingu prasowym,
19.08.2018
Zatrzymani przez policję dostają często pierwszy posiłek po kilkunastu godzinach; nie dostają też picia RPO wnosił, by sprawę uregulowac ustawowo - wtedy będzie jasne, jak nalezy postępować. Minister nie widzi takiej potrzeby 25 czerwca 2016 r. Adam Bodnar napisał do ministra Zbigniewa Ziobry o potrzebie zmiany w Kodeksie postępowania karnego
16.08.2018
Po interwencji RPO Sąd Okręgowy w Lublinie wycofał zapis regulaminu o tym, że mogą do niego wchodzić wyłącznie osoby po okazaniu aktualnego wezwania lub zawiadomienia o terminie rozprawy lub posiedzenia, bądź też po wykazaniu potrzeby wejścia Uchylenia zapisu zażądał Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał go za sprzeczny z konstytucyjną
16.08.2018
Prokurator: interwencja na konferencji naukowej - zgodna z prawem. RPO: to podważenie konstytucyjnej gwarancji autonomii uczelni Co dla organów władzy oznacza zasada autonomii uczelni? Kiedy np. policja może wejść na teren uczelni bez pytania o zgodę rektora? Według prokuratury w Szczecinie, kiedy policjanci dostają zgłoszenie o propagowaniu niewłaściwych
16.08.2018
Kancelaria Sejmu o interwencji Straży z 24 maja: chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa osobom wychylającym się z okna Straż Marszałkowska interweniowała w Sejmie wobec protestujących opiekunów osób z niepełnosprawnościami, bo chciała zapewnić bezpieczeństwo osobom wychylającym się przez okno To odpowiedź dla RPO
14.08.2018
Od 26 kwietnia osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z opłat w pociągach PKP Intercity za certyfikowane psy asystujące. PKP Intercity potwierdziło, że dotyczy to także psów przewodników osób niewidomych, które mają status psa asystującego. Jest to realizacja postulatu podnoszonego przez HFPC od 2016 roku. W regulaminie
14.08.2018
"Działając w interesie publicznym, z powołaniem się, w szczególności, na art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej, jak również w powiązaniu z przepisami regulującymi przed i po 3 kwietnia 2018 r. możliwość określania liczby - ogółem - stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, a także w poszczególnych izbach
11.08.2018
Krajowa Rada Radców Prawnych – zgodnie z art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych – jest uprawniona do reprezentowania samorządu wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych, a także przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych – ma ona zatem
11.08.2018
Poprawa warunków bytowych, wprowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, dłuższe pobyty na terenie rekreacyjnym – to niektóre zalecenia po kolejnej wizytacji ekspertów RPO w ośrodku w Gostyninie Wśród rekomendacji dla dyrekcji ośrodka jest także zaprzestanie nadzorowania korespondencji pacjentów z Biurem RPO, sądami czy urzędami
11.08.2018
Kandydatom do Sądu Najwyższego grożą dyscyplinarki. "Naruszyli godność zawodu" Adwokat Marcin Smoczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec swoich 8 kolegów z warszawskiej palestry, którzy kandydują do SN. Środowisko sędziowskie pozostaje jednak podzielone w tej sprawie. - Adwokaci kandydujący
11.08.2018
Do polskiego prawa nadal nie wprowadzono tzw. dyrektywy niewinnościowej z 2016 r. - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich Rekomenduje ona, by wszystkie wątpliwości w postępowaniu karnym rozstrzygać na korzyść podejrzanego i oskarżonego – polskie prawo mówi dziś tylko o wątpliwościach „nie dających się usunąć” i jedynie wobec oskarżonego.
11.08.2018
Zasady odwiedzin dzieci u rodziców pozbawionych wolności różnią się w zależności od tego, czy odbywają oni karę więzienia, czy też są tymczasowo aresztowani 15-letnie dziecko może spotkać się z aresztowanym rodzicem bez udziału innych osób; ale po skazaniu będzie mogło go w więzieniu odwiedzać - do uzyskania pełnoletniości - tylko pod opieką dorosłego
11.08.2018
XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników odbędzie się w Opolu w dniach 12-16 września 2018 r. Uczestnicy będą startować w aż 70 konkurencjach. Rejestracja uczestników została przedłuzona do 15 sierpnia.  Wśród konkurencji sportowych znajdują się zarówno sporty zespołowe, takie jak: piłka nożna, koszykówka czy siatkówka, jak i indywidualne
10.08.2018
Praktyka sądowa oraz rozwiązania holenderskiej procedury karnej były tematem wizyty studyjnej w Hadze przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości – grupy delegowanych sędziów i prokuratora. Informacje przekazane przez stronę holenderską dotyczyły przede wszystkim instytucji „nakazu karnego” wydawanego przez urząd prokuratorski. Nakaz ten rozstrzyga

10.08.2018
Od 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się u kolejnych ministrów sprawiedliwości o ustawowe określenie uprawnień pracowników ochrony w sądach do kontroli bagażu osób wchodzących Od tego czasu resort informował RPO albo o odpowiednich pracach legislacyjnych (w 2014 r.), albo o takich planach (2016 r.) Wobec braku odpowiedzi rzecznik
10.08.2018
Napis „PZPR” na biurze parlamentarzystów PiS nie może zachęcać do wprowadzenia ustroju komunistycznego - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik jest zaniepokojony, że za taki napis policja stawia zarzut „propagowania ustroju totalitarnego” Budzi to poważne wątpliwości pod kątem przestrzegania podstawowych praw i wolności obywateli,
10.08.2018
Większość ze skontrolowanych gmin w województwie lubuskim nie zapewniła bezpieczeństwa w miejscach wyznaczonych do kąpieli. NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości poczynając od braku właściwego sprzętu ratowniczego, naruszenia terminu badań jakości wody, kończąc na braku stałej obecności ratowników. Według danych policji
08.08.2018
Pierwsza w historii UAM kobieta, która pełniła funkcję Prorektora, Honorowa Obywatelka Miasta Poznania, pracowała nad tworzeniem samorządu terytorialnego. Profesor Teresa Rabska zmarła 7 sierpnia, w wieku 91 lat. Teresa Rabska urodziła się w Środzie Wielkopolskiej 20 października 1926 roku. W Krakowie uczyła się na tajnych kompletach, po wojnie
07.08.2018
W rozdziale Kodeksu postępowania karnego, dotyczącym odszkodowania za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, pominięto instytucję skargi nadzwyczajnej – zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Zdaniem Adama Bodnara może to powodować negatywne skutki prawne dla obywateli Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości
04.08.2018
- Nie zgadzam z zarzutami, bo przecież nikt nie jest tu jakimś wandalem, zadymiarzem czy przestępcą - mówi Ryszard Filipiuk, podejrzewany przez policję o powieszenie koszulki z napisem "Konstytucja" na pomniku Marii i Lecha Kaczyńskich w Białej Podlaskiej. Przeszukanie po 6.30 rano, krzyki, obudzone 6-letnie dziecko, które nie wiedząc, co się dzieje, zaczyna płakać.
04.08.2018
Dyrekcja zakładu karnego w Stargardzie zarzuca więziennemu kapelanowi, że w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej przemycił osadzonym telefony komórkowe. Miał także ujawnić skazanym informacje pozyskane z racji pełnionej przez siebie funkcji - informuje "Kurier Szczeciński". Nielegalne w więzieniu telefony komórkowe z kartami SIM Służba Więzienna
02.08.2018
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A ma nowy, własny biurowiec. - Stało sie tak dzięki konsekwencji i wyobraźni – mówi skromnie adwokat Paweł Sowisło nasz obiekt,  architektonicznie wkomponowany w pejzaż zabytkowej, poznańskiej Wildy, jest doskonałym miejscem świadczenia usług prawnych
02.08.2018
Pośród 148 kandydatów na wakujące stanowiska w Sądzie Najwyższym jest tez kilkoro poznaniaków. I tak chęć objęcia stanowiska sędziego w Izbie Cywilnej zgłosili  adwokat Małgorzta Heller-Kaczmarska i radca prawny Andrzej Janiak. Do Izby Karnej kandyduje sędzia Wojciech Sych, a do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego adwokat Tadeusz Paluch.
«« || 1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·... | | »»

Moja kancelaria

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, o tym, czy kandydaci do Sądu Najwyższego powinni ponieść

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski:– Zamach na Sąd Najwyższy - bo reforma jest czymś innym, ja mówię o zamachu - był moim zdaniem niezgodny z konstytucją.

Ks. Wojciech Lemański do proboszcza komentującego pogrzeb Kory: „Zamilknij, klecho”. Sławomir Marek, proboszcz parafii w Stanowicach na Dolnym Śląsku,

Prof. Andrzej Zoll,były prezes Trybunału Konstytucyjnego: Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Profesor Jadwiga Staniszkis:- Osądzam surowo Dudę, bo uważam, że jest karykaturą prezydenta, aktorem, który gra prezydenta - twierdzi profesoer socjologii.
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Marek Jurek i Ordo Iuris chcą, żeby Polska poprowadziła konserwatywną krucjatę „w obronie rodziny” „Konwencja Praw Rodziny" Ordo Iuris ma być odpowiedzą na „niszczycielską” konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ultrakatolicy namawiają polski rząd, by wystąpił z konserwatywną krucjatą przeciw edukacji seksualnej, prawom LGBT, za karaniem aborcji., za "oknami życia" i ochroną rodziny biologicznej za wszelką cenę „Konwencja Praw Rodziny jest niebezpieczną próbą zakleszczenia kobiety i mężczyzny w jedynie słusznych – zdaniem konserwatystów – rolach” – pisze dla OKO.press Urszula Grycuk.

Nadminister Ziobro nie jest w stanie skontrolować wszystkich sędzów i sprawić, aby orzekali tak jak On chce, a nie jakieś tam bzdurne zasady , nie daj Boże, moralne, bo konstytucyjne łatwo przecież obejść. Nadminister i Nadprokurator Ziobro, tak jak funkcjonariusz PiS na etacie prezydenta, uczy się, wciąż się uczy i to nawet w obcych krajach. Właśnie delegacja ministerialna powróciła z Holandii. Emisariusze nie pojechali podziwiać rembrantów, vangogów czy tulipany.

Przyzwoitości nie da się wymusić dyscyplinarką. Słynne słowa, które przypisuje się Voltaire’owi, najprawdopodobniej nigdy nie padły z jego ust. Pochodzą z wydanej w 1906 roku książki Evelyn Beatrice Hall „Friends of Voltaire” i są jej podsumowaniem poglądów filozofa na temat wolności. Jeżeli to prawda, Oscar Wilde, który zmarł w roku 1900, nie powiedział zapewne, choć się mu to przypisuje, „nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie za to, żebyś mógł dalej robić z siebie dupka”.

Spotkania na Pol’and’Rock Festival 2018 to budowanie zaufania społecznego. Zainteresowanie sprawą wolności obywatelskich i wolnych sądów było ogromne, sędziowie przeprowadzili mnóstwo cennych rozmów z festiwalowiczami. Jako całe środowisko otrzymaliśmy od ludzi dowody wsparcia, serdeczności. Hasłem naszego działania był #wolnyfestiwal #wolniludzie #wolnesądy #wolnewybory. Festiwal ściąga setki tysięcy ludzi w różnym wieku, o różnych przekonaniach, lecz wszyscy poddają się jednej regule- wzajemnego szacunku.
Porady, Listy, Komunikaty

W dniach 27-28 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt.: „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) – wymiar prawny,

W październiku odbędzie się konferencja IBA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) w Rzymie. IBA zaprasza na coroczną konferencję,

Union International des Avocats (Międzynarodowe Stowarzszenie Adwokatów) zaprasza na 62. Kongres, który w tym roku odbędzie się w