title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Co po uniewinnieniu T. Komendy?
Helsińska Fundacja Praw Człowieka z satysfakcją przyjęła wyrok Sądu Najwyższego, który uniewinnił Tomasza Komendę od zarzucanych mu czynów. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaC, przypadek ten powinien stanowić przedmiot refleksji i skutkować wyciągnięciem wniosków, które w przyszłości ograniczyłyby skalę zjawiska niesłusznych skazań.

CO NALEŻY ZMIENIĆ, ABY OSOBY NIEWINNE NIE ZOSTAWAŁY SKAZANE?

     W swoim stanowisku HFPC zwraca uwagę na fakt, iż w Polsce nie jest znana pełna skala zjawiska niesłusznych skazań. Powracające co kilkanaście miesięcy przypadki osób prawomocnie skazanych, które zostały następnie uniewinnione, uświadamiają, że nie należą one do rzadkości. W związku z tym HFPC apeluje do władz Rzeczpospolitej Polskiej o zwrócenie uwagi na problem niesłusznych skazań i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ich skali. Zdaniem Fundacji system wymiaru sprawiedliwości powinien być tak skonstruowany, aby minimalizował ryzyko wystąpienia niesłusznego skazania, identyfikował przypadki, w których do niego doszło, a w końcu naprawiał ich skutki.
DOSTĘP DO OBROŃCY TUŻ PO ZATRZYMANIU
    W tym celu HFPC zaleca pełniejsze poszanowanie oraz rozwój gwarancji proceduralnych przysługujących osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa, a w szczególności zapewnienie im efektywnego dostępu do pomocy adwokata lub radcy prawnego na etapie zatrzymania.
ZMIANA PODEJŚCIA DO STANOWIENIA PRAWA KARNEGO
     Zmianie musi również ulec sposób stanowienia prawa karnego. HFPC sugeruje odejście od obecnego od lat populizmu penalnego, na rzecz legislacji stanowionej w oparciu o diagnozę potrzeb i ocenę skutków regulacji, a także powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, aby zagwarantować udział ekspertów w procesie stanowienia prawa karnego.
SPOSÓB POWOŁYWANIA BIEGŁYCH
   
Zmian wymagają również regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych. HFPC postuluje przyjęcie ustawy kompleksowo regulującej wymogi, którym odpowiadać powinni kandydaci na biegłych sądowych, procedurę ich weryfikacji oraz certyfikacji instytucji specjalistycznych wydających opinie w postępowaniu karnym. Więcej o tym problemie można przeczytać w raporcie HFPC Biegli sądowi w Polsce.
WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO – CZY KAŻDY MOŻE NA NIE LICZYĆ, GDY POJAWIAJĄ SIĘ WĄTPLIWOŚCI?  
     Analizy wymaga również obecny system wznowienia postępowania karnego. Konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy gwarantuje on możliwość wznowienia postępowania karnego w każdej sprawie, w której istnieją uzasadnione wątpliwości co do winy oskarżonego. HFPC sugeruje, że pewną odpowiedzią w tym kontekście mogłaby być propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich, który postulował powołanie niezależnego organu opiniująco-doradczego zajmującego się tematyką niesłusznych skazań. Zdaniem HFPC, przypadki skazań osób niewinnych powinny stanowić przedmiot szerszego zainteresowania organów ścigania, w szczególności prokuratorów powszechnych jednostek prokuratury. HFPC ufa, że taka postawa przyczyniłaby się to realizacji podstawowego zadania prokuratury – stania na straży praworządności, skutkując zwiększeniem społecznego zaufania do tej instytucji oraz zmniejszeniem liczby osób niesłusznie skazanych, które przebywają w jednostkach penitencjarnych. Przypadek Tomasza Komendy pokazuje, że taka zmiana nastawienia jest możliwa.
Pełne oświadczenie HFPC dostępne jest na jej stronie.
***
KOMUNIKAT SN
     Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym wniosku prokuratora, wznowił postępowanie w sprawie skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy, uchylił skazujące wyroki Sądu Apelacyjnego z 2004 r. i Sądu Okręgowego z 2003 r. i uniewinnił go od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Prokurator wniósł o wznowienie postępowania w związku z pojawieniem się nowych dowodów, które ujawniły się w toku trwającego śledztwa. Nowe okoliczności, których we wniosku wskazano osiemnaście, zdaniem prokuratury, jednoznacznie wskazują, że Tomasz Komenda nie popełnił czynu, za który wymierzono mu karę.
     Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu wniosku prokuratora na posiedzeniu z udziałem stron, podzielił zawarte w nim argumenty, wznowił postępowanie i uchylił wyroki sądów obu instancji. W związku z tym, że w ocenie Sądu Najwyższego zaskarżone orzeczenie było oczywiście niesłuszne, a przedstawione przez prokuratora nowe fakty i dowody w sposób jednoznaczny wykluczają sprawstwo Tomasza Komendy, Sąd Najwyższy uniewinnił go od dokonania przypisanego mu przestępstwa.
     Dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
     
     
Data: 17.05.2018, godzina: 10:36:00.


Moja kancelaria

Poseł Krystyna Pawłowicz z PiS:Uważam, że Iustitia powinna być rozwiązana jako organizacja, która absolutnie nadużywa prawa przeciwko

Biskup Tadeusz Pieronek: Oczywiście, że to wszystko zmierza do rządów autorytarnych. Nie ma już demokracji w Polsce, są tylko pozory demokracji.


Borys Budka, poseł PO, b. minister sprawiedliwości: To co robi PiS to zastępowanie jednego bubla kolejnym. - Ta nowelizacja niczego nie naprawia

 Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz: łączenie praworządności z budżetem UE to polityczny nacisk na słabsze kraje.

Profesor Marcin Matczak:Użycie referendum konsultacyjnego w celu zmiany konstytucji jest takim samym obejściem tejże konstytucji,

Redaktor Ewa Siedlecka: Dubler sędziego TK pełniący obowiązki wiceprezesa TK uważa, że RPO Adam Bodnar „sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu,

Profesor Andrzej Rzepliński: Władza Nowogrodzkiej nie sięga do trybunałów w innych państwach Unii Europejskiej. Tam polski Trybunał Konstytucyjny

Ksiądz Wojciech Lemański o wypowiedzu arcybiskupa Hosera na temat strajku rodziców dorosłych niepełnosprawnych, chcących tylko godnie żyć:Przepraszam 

W ramach serii "Biblioteki Palestry" ukazał się wywiad-rzeka z adw. Jackiem Taylorem pt. "Naprawdę trzeba było coś zrobić." Z mecenasem rozmawia red. Anna Machcewicz.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Prawo i Sprawiedliwość, czyli Pazerność i Sobiebaństwo odniosło kolejne zwycięstwo. Identyczne jak te w Brukseli, kiedy to pisowska Polska rzekomo wstała z kolan, przegrywając z Europą, która chciała Donalda Tuska na czele parlamentu europejskiego, a PiS nie. Wynik 27:1 - Europa przeciwko Polsce, mówi sam za siebie. PiS odtrąbił teraz kolejne zwycięstwo. Wygnał z Sejmu inwalidów, którzy mieli czelność upomnieć się o godne życie. Jesto to jednak zwycięstwo pyrrusowe. Król Epiru, krainy w północno – zachodniej Grecji nad Morzem Jońskim w latach 307 – 302 p.n.e. i od roku 297 p.n.e. do swej śmierci, król Macedonii (288 – 285 r. p.n.e.), król Sycylii w latach 278-276 p.n.e.. Syn króla Epiru Ajakidesa i królowej Ftii II.

W uchwale, podjętej na specjalnym zebraniu, sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie wyrazili wotum nieufności dla prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Domagają się, aby nominatka Zbigniewa Ziobry, natychmiast ustąpiła ze stanowiska. Za uchwałą głosowało 71 sędziów, tylko dziewięciu było przeciwnych. Niemal wszyscy, którzy uczestniczyli w zebraniu mieli w klapach „sędziowskie oporniki”. – „To paragraf z wiadomym symbolem. W ten sposób chcemy pokazać, że są w Polsce niezawiśli sędziowie, którzy nie godzą się na to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości.
Porady, Listy, Komunikaty

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza aplikantów adwokackich do udziału w turnieju sądowym Moot Court przed  ETPC w Strasburgu.

V Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu (V Allerhand Dispute Resolution, Mediation and Arbitration Summit) odbędzie się 7 czerwca

Biuro RPO we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie