title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Głos zawodów zaufania publicznego
Z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 6 czerwca odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających samorządy tychże zawodów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, doradców podatkowych,
komorników, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy oraz współpracujących z samorządami stowarzyszeń: Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Fizjoterapeutów, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów. Dzięki staraniom organizatorów po raz pierwszy w historii w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się ze sobą przedstawiciele porozumień regionalnych samorządów zawodów zaufania publicznego a mianowicie:
• Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
• Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
• Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
Zebrani wyrazili wolę budowy ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego, które reprezentują rzeszę ponad 720 tys. ich członków wykonujących zawody zaufania publicznego. Obrady uwieńczyło przyjęcie wspólnego stanowiska: "Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów.” Po zakończeniu formalnych obrad - przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów spotkali się Łódzkim Domu Kutury, im. Marsz. J. Piłsudskiego, gdzie w godzinach wieczornych wysłuchali pasjonującego wykładu redaktora Marka Zająca (dziennikarza i publicysty specjalizującego się w tematyce społecznej, historyka). W czasie wykładu red. M. Zając z właściwą sobie erudycją i znawstwem zagadnień publicznych podzielił się z zebranymi nie tylko wiedzą na temat historycznego znaczenia samorządności zawodowej ale także swoimi refleksjami na temat odbioru społecznego samorządu i naszych zawodów, uwrażliwił zebranych na współczesne wyzwania i odpowiedzialność, przed jakimi staje dziś cała polska inteligencja. Doskonale przyjęty - pełen humoru i życzliwych rad portret samorządności zawodowej - „tchnął wiatr w żagle zgromadzonych”, jak doskonale ujął to organizator Ogólnopolskiego Spotkania Samorządów Zawodowych i prowadzący wieczór Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański. W drugiej części spotkania wieczornego przedstawiciele samorządów zawodowych integrowali się przy utworach muzycznych, które wykonywały w sposób niebywale profesjonalny dwa zespoły składające się z muzykujących architektów łódzkich i warszawskich. Zważywszy na doskonałą atmosferę towarzyszącą zorganizowanemu spotkaniu i wspólne stanowisko przyjęte w uchwale - nie może być wątpliwości, że otworzyło ono nowy rozdział w historii polskiej samorządności zawodowej zawodów obdarzanych przymiotem zaufania publicznego.
Źróło: Naczelna Rada Adwokacka
     
     
Data: 08.06.2018, godzina: 13:32:00.


Moja kancelaria

Marta Izydorczyk, uczennica VI LO w Poznaniu: Cieszę się, że odkryłam postać adwokata Stanisława Hejmowskiego. To prawdziwy bohater 

Tadeusz Zwiefka, europoseł: . „Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura! Każdy ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. Nikt nie ogranicza internetowej swobody.


Donald Tusk, szef Rady Europejskiej: „Gdyby PiS był tak nieugięty wobec kiboli, jaki był wobec niepełnosprawnych, sytuacja na stadionach nie byłaby taka zła.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że to działania NIK wspomaga obywateli w kontrolowaniu władzy wykonawczej.
  

Prof. Ewa Łetowska: Referendum konstytucyjne to nie sondaż opinii publicznej. Traktowane na serio, referendum powinno dotyczyć gotowego projektu


Sr Adam Bodnar, RPO:Czy możliwa jest demokracja bez dialogu? Bez konsultacji? Bez zdolności do kompromisu? W klasycznej, zachodniej odmianie demokracji

Suspendowany ksiądz Wojciech Lemański„Wybaczcie mi, ale jakoś nie wierzę entuzjastycznej relacji premiera Morawieckiego ze spotkania z papieżem Franciszkiem”.

List prof. Marcina Matczaka do sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleja o nowym systemie losowego przyznawania spraw sędziom. "Ten system losowego przydziału spraw jest tak transparentny,


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Osądzi mnie Bóg i Historia, mawiał marszałek Józef Piłsudski komentując zamach stanu w maju 1926 roku, łamiąc nie tylko konstytucję, ale i życie wielu polskich oraz prawie 500 wielkopolskich patriotów. Bóg wyroku jeszcze nie wydał, a osąd historyczny marszałka wciąż budzi histeryczne reakcje. Kto osądzi PiS? Bóg czy Historia? Posłowie i senatorzy, którzy łamią konstytucję dając zielone światło anarchii i przyzwalając na pełzający zamach stanu zapominaja o obowiązujacym kodeksie karnym.

Roman Giertych pisze list do prezydenta. "Jestem poruszony Pana niewiedzą w tym zakresie" "Ostatnio był Pan łaskaw zapytać w KFC, w jaki sposób złamał Pan Konstytucję RP? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna - wyjaśnia Roman Giertych w liście do Andrzeja Dudy. Szanowny Panie Prezydencie! Przede wszystkim złamał Pan Konstytucję odmawiając przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK i podtrzymał Pan to swoje stanowisko pomimo wyroku TK,
Porady, Listy, Komunikaty

Wydawnictwo ZYSK i s-ka oferuje od jesieni na rynku księgarskim pozycję autorstwa trzech politologów: Joachima S. Brudzińskiego,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału

Na konferencję pt. „Prawa człowieka a wzajemne uznawanie wyroków w Unii Europejskiej – refleksje na kanwie sprawy Celmer”, HFPC