title poprawny.pl
Ładowanie wątków...
   zamów wypisz 
 

Wydział Prawa UAM dla ofiar przestępstw
W poniedziałejk 24 lutego rozpoczyna się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,

 Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
    W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

WARSZTATY UAM DLA OFIAR


  Realizacji pomocy ofiarom przestępstw sużyć mają bezpłatne porady prawne i informacje udzielane przez prawników, psychologów oraz instytucje zajmujące się pomocą dla ofiar przestępstw. Projekt kierowany jest do wszystkich obywateli – zarówno osób pokrzywdzonych przestępstwem jak i każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę o przysługujących mu uprawnieniach oraz możliwości uzyskania pomocy w razie pokrzywdzenia przestępstwem.
    W tegorocznych obchodach TPOPP udział weźmie również Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na początku 2013 roku zdecydował się na realizację projektu pt. „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid” („Wzmacnianie ochrony praw ofiar – dostęp do pomocy prawnej”) współfinansowanego przez Komisję Europejską. Partnerami UAM w realizacji projektu są: Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS z Łotwy, Center for the Study of Democracy z Bułagrii oraz włoskie Consorzio Interuniversitario per la Formazione. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie pozycji i praw ofiary w postępowaniu karnym.
    Projekt zakłada przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa. Adresatami są przede wszystkim osoby, które mają utrudniony dostęp zarówno do wymiaru sprawiedliwości, jak i wiedzy o prawie. Nieznajomość prawa sprawia, że osoby które padają ofiarą przestępstwa, często nie szukają pomocy w powołanych w tym celu, wyspecjalizowanych jednostkach. W związku z tym w ramach obchodów TPOPP Zakład Postępowania Karnego organizuje warsztaty dla społeczeństwa z zakresu propagowania informacji niezbędnych dla ofiar przestępstw. W wyniku przeprowadzonych szkoleń, obywatele mają dowiedzieć się jak i gdzie mogą otrzymać pomoc prawną, gdzie znajdą informacje dotyczące postępowania karnego, pomocy praktycznej, psychologicznej, a także porad w zakresie przysługujących im praw i uprawnień w procesie karnym.
     Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w czasie realizacji szkoleń będzie płyta DVD zawierająca wyczerpujące informacje skierowane do ofiar. Najważniejszym elementem znajdującym się na płycie jest prezentacja przygotowana w Power Poincie, a dotycząca statusu pokrzywdzonego w procesie karnym i zawierająca wszelkie niezbędne pokrzywdzonemu informacje, umożliwiające świadome uczestnictwo w procesie karnym. Warsztaty dla społeczeństwa odbędą się 25 lutego w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, Al. Niepodległości 53, sala ZETA, godz. 13.00. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez szerokie grono specjalistów. Trenerami będą bowiem: przedstawiciel Prokuratury, Adwokatury, jak i psycholog oraz mediatorzy. Uczestnicy szkoleń otrzymają również materiały szkoleniowe. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. Udział jest bezpłatny. Z uwagi na możliwe zmiany związane z miejscem i terminami wydarzeń zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej http://victimsrights.eu/ Zakład Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kontakt: agnieszkaorfin@wp.pl
DYŻURY PROKURATORÓW
    W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania, w dniu 24 lutego 2014r. prokurator M. Mazur-Prus, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator A. Ockert, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator P. Kotlarski, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator P. Herman, w dniu 28 lutego 2014r. prokurator K. Pietrzak w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Grunwald przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą prokuratorzy B. Trawczyńska i M. Kind-Grynhof w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Nowe Miasto przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą : w dniu 24 lutego 2014r. prokurator K. Kapczyński, A. Nowicka, w dniu 25 lutego 2014r. prokuratorzy Sł. Szymański, A. Zwolińska-Smukała, w dniu 26 lutego 2014r. prokuratorzy A. Sobieralska, J. Szudrowicz, B.Maciejewska, w dniu 27 lutego 2014r. prokuratorzy M. Cajske, S. Cieślikowska, A. Małasik, w dniu 28 lutego 2014. prokuratorzy K. Lisiecki, A. Sapota w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Stare Miasto przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą : w dniu 24 lutego 2014r. prokurator J. Gosieniecka wraz z aplikantem, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator A. Karczmarczyk wraz z aplikantem, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator Sz. Dąbrowski wraz z aplikantem, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator P. Wojtkowski wraz z aplikantem, w dniu 28 lutego 2014r. prokurator A. Szudrowicz wraz z aplikantem, w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Wilda przy ul. Solnej 10 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą w dniu 24 lutego 2014r. prokurator E. Zawadzka, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator T. Latour, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator A. Marszałek, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator N. Tybinkowska-Siepsiak, w dniu 28 lutego 2014r. prokurator A.Fellenberg-Kokocińska w Prokuraturze Rejonowej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 8 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą prokurator E. Masternak-Juś i M. Rogacka w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie przy ul. Roosvelta 44 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniach 24 i 25 lutego 2014r. prokurator K. Woźniak, w dniu 26 lutego 2014r. asesor B. Zapalska, w dniach 27 i 28 lutego 2014r. prokurator P.Krystek w Prokuraturze Rejonowej w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą prokuratorzy R.waszak i B.Zygmunt w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Wlkp. przy ul. Rakoniewickiej 31 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniach 24 i 28 lutego 2014r. prokurator R. Brudło-Kałdyk, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator M. Dotka, w dniach 26 i 27 lutego 2014r. prokurator D. Bizoń w Prokuraturze Rejonowej Kościanie przy ul. Niezłomnych 2 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą w dniach 24 i 27 lutego 2014r. prokurator M. Tylińska, w dniach 25 i 28 lutego 2014r. prokurator P. Rajch, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator R.Wojtysiak, w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie przy ul. Kasprowicza 3 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniu 24 lutego 2014 r. prokurator M. Smętowski, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator J. Maćkowiak, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator M. Handke - Maciuk, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator D. Dąbrowicz - Rzepka, w w dniu 28 lutego 2014r. prokurator E.cholewińska w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Tomyślu przy ul. Długiej 7 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniach 24 i 28 lutego 2014r. prokurator K. Breś, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator K. Talaga, w dniu 26 lutego 2014r. asesor J. Maciaszek, w dniu 27 lutego 2014r. asesor T. Jasiński w Prokuraturze Rejonowej w Obornikach przy ul. Starorzecznej 2 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniach 24 i 28 lutego 2014r., w dniu 25 lutego 2014r. prokurator K. Frąckowiak, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator P. Miniszak, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator P. Ohradka w Prokuraturze Rejonowej w Pile przy ul. Andersa 10 w godzinach urzędowania jednostki dyżury pełnić będą prokuratorzy J. Radzikowska - Grunt, K. Błaszczyk, A. Marchwant, J. Pacholik- Bujacz w Prokuraturze Rejonowej w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego 19 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą prokuratorzy M. Kordek, M.Małecki i W. Kozar w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach przy ul. Al. 1-go Maja 5a w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą w dniu 24 lutego 2014r. prokuratorzy A. Misiorna i Sł. Wyrwicz, w dniu 25 lutego 2014r. prokuratorzy K. Peplińska, M. Piegat, w dniu 26 lutego 2014r. prokuratorzy M. Franke i A. Bajer-Lechwacka, w dniu 27 lutego 2014r. prokuratorzy M. Ławniczak i R. Radomska - Kranc, w dniu 28 lutego 2014r. prokuratorzy P. Kochelski i M. Turska - Nowak w Prokuraturze Rejonowej w Śremie przy ul. Mickiewicza 20 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą prokuratorzy Jarosław Żak, K. Bugajska - Grząbka, J. Masztalerz, R. Mikołajczak w Prokuraturze Rejonowej w Środzie Wlkp. Przy ul. Daszyńskiego 5 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą urzędujący prokuratorzy B. Przybylska - Michalak, Sł. Przymusiak, K. Sokalski w Prokuraturze Rejonowej w Trzciance przy ulicy Grunwaldzkiej 8 w godzinach urzędowania dyżury pełnić będą prokuratorzy R. Gorczyński i I. Fiałkowska, w Prokuraturze Rejonowej w Wągrowcu przy ul. Jeżyckiej 7 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniach 24 lutego 2014r. prokurator A. Polimirska, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator T. Ziewiec, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator M. Malinowski, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator M. Świniarski, w dniu 28 lutego 2014r. prokurator W. Rozpędowska w Prokuraturze Rejonowej w Wolsztynie przy ul. Roberta Kocha 29 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniu 24 lutego 2014r. prokurator I. Bartolik, w dniach 25 i 27 lutego 2014r. prokurator M. Kasprzak, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator U. Świąder, w dniu 28 lutego 2014r. prokurator J. Jąder w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni przy ul. Sądowej 1 a w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniach 24 i 28 lutego 2014r. prokurator K. Helik, w dniu 25 lutego 2014r. A. Ośkiwicz, w dniu 26 lutego 2014r. prokurator J. Motawski, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator M. Bodus w Prokuraturze Rejonowej w Złotowie przy ul. M.Konopnickiej 15 w godzinach urzędowania dyżur pełnić będą w dniu 24 lutego 2014r. prokurator G. Hoffa, w dniu 25 lutego 2014r. prokurator A. Szczudełek, w dniu 26 lutego 2013 r. prokurator A. Pacholik, w dniu 27 lutego 2014r. prokurator K. Kubicka, w dniu 28 lutego 2013r. prokurator S. Drewicz.
Z OBSZERNĄ LISTA ADWOKATÓW, którzy biorą udział w akcji można zapoznaĆ się na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.
INNE DYŻURY
Bezpłatne dyżury będą pełnione na w Filii Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ze Szczecina. Dyżury odbędą się w Poznaniu przy ul.. Zeylanda 9/3 według następującego harmonogramu: 24.02 – 01.03 2014
     
     
Data: 21.02.2014, godzina: 09:09:00. Autor: Kazimierz Brzezicki


Moja kancelaria

Na życzenie czytelników "poprawnego" przypominamy ostatnią rozmowę adwokata Eugeniusza Michałka z naszym portalem,

Sędzia Bartłomiej Przymusinski: W 2017 roku wydał najmniej orzeczeń od 15 lat . Posłowie PiS argumentują, że do Trybunału po prostu wpływa mniej wniosków,

Dr Tomasz Zalasiński z zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego:Mamy nową konstytucję. Jednozdaniową: "Bez żadnego trybu". Tak teraz działa władza

Podczas mszy w Niedzielę Palmową papież Franciszek mówił, że intrygi, kalumnie, pogarda i pycha prowadzą do skazywania innych "bez skrupułów".

Dr Adam Bodnar RPO: Reforma sądownictwa jest problemem gwarancji praw i wolności każdego obywatela; prędzej czy później będzie miała ona wpływ na ich życie


Profesor Adam Strzembosz : Sąd Najwyższy miał bardzo wysoki autorytet, teraz może go stracić - powiedział

Profesor Marek Chmaj: "u nas, w Polsce,  jest zupełnie inna kultura prawna, jak się okazuje żenująco niska".

Adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: europejscy adwokaci mają prawo pytać o praworządność w Polsce .

Adwokat Roman Giertych: gdy skazywano Komendę, funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego sprawował Lech Kaczyński.


Rubryka porad prawnych
Wierzytelności na sprzedaż

Podstawa: umowa z dnia 20.03.2009
Miejscowość: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Branża:
Wartość wierzytelności bez odsetek: 40500 zł
Cena sprzedaży: Do negocjacji
Podstawa: Umowa
Zabezpieczenie: Brak
Uwagi: Uznanie Długu z dnia 27.10.2009

Wierzyciel:
Nazwa: Rafał Gorączniak
Adres: 60-506 Poznań, Wawrzyniaka 19
Telefon 1: 61 2212521
Telefon 2: 61 6710100
Fax: 61 6242799
E-mail: rg@gremedia.pl
Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15-09-2015 o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja, należącej do dłużnika nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Poznaniu przy ul. Bonin 24,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Ewa Glabus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńska 1a/-, 61-729 Poznań, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika:
Szczypta soli

Na taki kuriozalny pomysł wpadł dr Błażej Kmieciak, koordynator należącego do Ordo Iuris Centrum Bioetyki. Podczas konferencji w Sejmie „Życie ze skutkami aborcji: stan obecny i perspektywy” zaproponował, aby zamykać kobiety rozważające przerwanie ciąży na oddziałach szpitali psychiatrycznych! Ordo Iuris to organizacja, która we wrześniu 2016 roku zgłosiła projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Przewidywał on m.in. całkowity zakaz aborcji oraz kary więzienia (do pięciu lat) za dokonanie zabiegu nie tylko dla lekarzy, lecz także dla samych matek. – „W Polsce jest możliwość umieszczenia kobiety w ciąży

Minister nauki Jarosław Gowin, który w równym stopniu troszczy się o dalszą karierę polityczną, jak i własne zbawienie (wielu politykom te cele wydają się zbieżne) organizuje właśnie (16.04) konferencję poświęconą „Pracy – przedsiębiorczości – społecznej gospodarce rynkowej”. Myślałby ktoś, że to konferencja ekonomiczna organizowana przez kogoś, kto zajmuje się nauką. Bynajmniej. To konferencja religijna organizowana przez polityka w służbie Kościoła. Konferencja rozpoczyna się – jakżeby inaczej! – mszą świętą w intencji ojczyzny, bo przecież bez mszy, zwłaszcza w intencji ojczyzny, nie ma ani pracy, ani przedsiębiorczości, ani rządowej konferencji, ani przyszłości politycznej ministra nauki (sic!).
Porady, Listy, Komunikaty

Metropolie są głównymi ośrodkami kapitału intelektualnego i finansowego dlatego też obszary metropolitalne zajmują coraz ważniejsze

Ruszyła rejestracja na VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, który zaplanowano na 24-25 września w Krakowie.

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych, organizowane przez Union Internationale des Avocats